Климатици

История на инвертора

История на инвертора

Инверторът (или инвертор на напрежение) е вид електроника, технологията която позволява на постоянен ток (DC) да се преобразува в променлив ток (AC). Това се използва за зареждането на различни устройства, които се основават на принципа на мрежово напрежение.

Повечето от домашните електроуреди са създадени, за да се включат в контакт, който им отдава променлив ток. Затова и в тях има токоизправител, който да го преобразува в постоянен. От друга страна, електричество, произведено от например соларни панели и батерии, използва прав ток. Тогава се включва и ролята на инвертора. Но това не единствената му роля.

В климатичните системи инверторът се използва, за да контролира скоростта и оборотите на компресора. Това води до по-ефективна работа, бързо достигане на температура в режим на отопление или охлаждане и спестяване на електроенергия.

Инверторите могат да използват различна импулсна модулация, която цели да се приближи до непрекъсната и идеална синусоида. Колкото по-правилна е тя, толкова по-ефективен и енергоспестяващ е процесът.

Към днешния ден има много видове инвертори, като всеки вид е създаден в зависимост от неговото приложение. Някои от тях са заваръчни, мрежови, честотни, хибридни и инвертори за самостоятелно захранване.

Нека да се запознаем с историята на това устройство в детайли.

Историческа статия за технологията

През 1996 г. Излиза историческа статия, засягаща инверторната технология. Тя е публикувана в IEEE Industry Applications Magazine.

Според нея терминът “инвертор” за първи път е споменат от човек на име Дейвид Принс в негова научна статия от 1925 г. Според списанието, това е най-ранната публикация за инвертора, открита някога.

В нея Принс обяснява, че инверторът се използва за преобразуване на постоянния ток в единичен или многофазен променлив ток. Преди Принс много други учени са използвали друг термин за устройство, което обаче има обратната функция – преобразували са променливия ток (AC) в прав ток (DC). Оттам идва и думата токоизправител.

Invert от английски това означава да обърнеш нещо наобратно. В случая Принс e обърнал предназначението и функцията на токоизправителя и така е решил да го нарече Inverter.

Въпреки че инверторът се появява за първи път през 30-те години на XX-ти век, неговият пълен потенциал не успява да се разгърне изцяло, поради ограничения в тогавашната технология на токоизправителите. Имало е много неизправности и електроуредите са се повреждали заради тях. Доста от инженерите, включително и Принс, се ориентират към други сфери и технологии. 

От 1925 г. до 1936 г. терминът “инвертор” вече се използва и е популярен по всички краища на света. 

До 1996 г. и издаването на историческата статия, определението за инвертор остава почти непокътнато.

Кой е открил инвертора?

Както виждаме, има и много ранни доказателства за тази технология и тя се е споменавала още преди средата на XX в. 

За откривател на инвертора и приложението му в климатичните системи обаче се счита гигантът в индустрията Toshiba. 

Компанията Toshiba се ражда през 1939 г. Чрез сливането на две японски компании – Шибаура Сейсакушо и Токио Денки. Благодарение на иновативните им подходи, инвестицията в скъпи инженерни машини и специалистите, работещи за тях, Toshiba създава много нови технологии, които са използвани за пръв път в Япония. Някои от тях са радарът, цифровият компютър, микровълновата печка, DVD и други.

През 1980 г. Toshiba имплементира инверторната технология в компресорите на климатиците си. По този начин започват нова ера в домашните охладителни и отоплителни уреди. 

Инверторният компресор спомага за регулиране на напрежението и честотата на тока, като образува по-правилна и непрекъсната синусоида. Това елиминира постоянното изключване и стартиране на компресора и така води до спестяване на енергия.

Освен енергоспестяване, друг положителен ефект на инверторната технология при климатиците е и високата ефективност. Той служи за бързо достигане на желаната температура в помещението.

Към момента всички производители на климатици в света използват инверторната технология при създаването им.

Първият инверторен климатик

През годините са правени много опити за имплементиране на технологията в различни устройства. Доста често се е случвало компресорите да се развалят и счупват поради неусъвършенстваната трансформация на тока.

През 70-те обаче настъпва голяма петролна криза, която кара все повече инженери и учени да работят в посока намаляване на разхода на енергия. За да няма енергийни загуби трябва да се направят така, че да има непрекъснат контрол върху оборотите компресора.

Въпреки трудностите с размерите и теглото на тогавашните инвертори, Toshiba се захваща и с тежката задача да осигури необходимото за обществото. Те използват специфична модулация и транзистор в технологията си, за да намалят размера и теглото.

Така, през декември 1980 г., Toshiba пуска в продажба първия инверторен климатик за търговска употреба в света. Само месец по-късно (януари 1981 г.) те вече започват изработката на инверторен климатик за битови нужди. 

Месеци наред инжеренери работят над това да премахнат неизправностите и да осигурят качествен и надежден начин на работа. Успяват да го завършат през септември 1981 г. и така стават компанията иноватор в света на климатичните системи. 

През 1984 г. Toshiba печели първо място като награда от Фондацията за развитие на нови технологии. През 2020 г. IEEE (институт на инженерите по електротехника и електроника) признава тяхното постижение като ключово събитие в историята на инженерството.

Еволюция във времето и иновации

След 1981 г. настъпва нова ера в технологиите при климатичните системи. 

С въвеждането на инвертора при климатиците, Toshiba правят огромна стъпка в развитието на устройството. За първи път инверторът е бил толкова малък – 3 пъти по-малък в размер отколкото този при климатика за търговска употреба. Учените никога не са предполагали, че ще могат да постигнат толкова бърза промяна в температурата в помещение.

Инверторната технология продължава да се развива и да се измислят нови, по-ефективни и по-енергоспестяващи методи. Развиват се инверторните компресори, като се представят за първи път Twin Rotary, DC Twin Rotary, Dual Stage Compressor, Triple Rotary Compressor, Expandable Inverter, Intellisense Inverter.

Освен тях се развива и технологията за пречистване на въздуха чрез климатика, както и електронното им управление. Внедряват се стотици режими и функции, които правят живота по-добър и по-приятен. 

Намират се все повече и нови технологии за опазване на околната среда като се използват по-безвредни хладилни агенти и енергоспестяващи функции. Десетки производители в световен мащаб работят всекидневно за създаването на нови климатици и технологии. Съществуват иновативни центрове в стотици държави, като нови патенти излизат наяве всяка седмица.

Еволюцията на инверторните климатици все още продължава.