Климатици

Какво трябва да знаем за монтажа на климатика?

Какво трябва да знаем за монтажа на климатика?

Климатикът е сред устройствата, използвани в съвременния бит и индустрията, чиято отлична функционалност и ефективност имат определящо значение за осъществяването на ефективни работен процес и/или комфорт. 

Днес на пазара се предлагат множество модели и марки климатици, всеки от които попада в различен ценови и енергиен клас, мощност, както и множество допълнителни екстри и т.н. Изборът на  климатик за индивидуалните ви нужди далеч не е лесна задача, но монтажът и инсталирането му  могат да ви затруднят далеч не по-малко. 

Кои са основните неща, които е важно да знаете за монтажа на климатиците ? Какво значение има правилният монтаж и инсталация и какви са рисковете при неправилна такава? Отговорите на тези важни въпроси обобщаваме в следващите редове.

Правилна инсталация и монтаж на климатик – защо е важно?

Високоефективната климатична система е тази, която отоплява или охлажда помещението достатъчно ефективно, без това да повлиява драстично на сметките ви за ток. За да се случи това, освен енергийно ефективен модел и марка, важно значение има правилният монтаж и инсталацията на климатика.

За да си сте сигурни, че климатичната система у дома е изправна и производителността ѝ е гарантирана, важно е да се доверите на професионалисти в областта. 

Това, от своя страна, ви гарантира, следните няколко предимства:

  • получавате комфортно климатизирано помещение
  • инсталираното устройство ще работи съгласно инструкциите и спецификите, дадени му от производителя
  • използваният климатик ще минимизира разходите ви за електричество в пъти
  • възползвате се от дълъг експлоатационен живот на климатика

Кои са основните стъпки при монтаж на климатика? 

Когато е необходимо да направите ремонт на автомобила си, карате колата си в сервиз, нали? Същото е и при монтажа на климатик, важно е той да се осъществява от професионалист, който ви гарантира, че устройството ще е монтирано правилно и ще работи ефективно. 

Тук обръщаме внимание на основните стъпки, които все пак е важно да знаете за този процес.

Монтаж на външен и вътрешен модул 

Както знаете, климатикът има външно и вътрешно тяло (наричани още модули), всеки от които има различни размери и тегло. Тези характеристики следва да вземат предвид преди да се предприеме монтаж на климатичните модули, независимо от типа сграда и/или помещение. 

Причината е, че някои стени могат да не са подходящи за целта – монтажът на каквито и да било модули по тях, особено когато става въпрос за климатици, могат да бъдат предпоставка за опасен и ненадежден монтаж. 

Климатичните модули (особено външния) се характеризира с определено ниво на вибрации по време на работа. Те могат също така да доведат до дискомфорт и повреди в структурата на стените на сградите. Наличието на изолация също следва да се вземе предвид преди да се предприемат действия по монтаж на климатичните модули. 

Поставяне на кондензатор

Кондензаторът е устройството от климатичната система, чиято роля е да трансформира газта в течност чрез охлаждане (осъществяване процеса на конденз, откъдето идва и името му). 

По правило кондензаторът се позиционира там, където липсва пряка слънчева светлина. Поставянето му под улук наприер и/или на друго място, при което съществува риск от овлажняването му, може да го повреди.

С оглед на това да се оптимизира работата по монтажа, често в практиката кондензаторът се позиционира в близост до електрическия панел в дома. По този начин се улеснява окабеляването на климатичната система. За да се осигури провеждането на нормален въздушен поток, важно в близост до кондензатора да няма треви, храсти и дървета.

Инсталиране на тръби и проводници

Другият важен момент при монтаж на климатика е поставянето на тръбите и проводниците между вътрешния и външния модул и/или вътре в самите модули. Пробиването на дупки във фасадата на сградата на този етап е неизбежно. 

Техниците, които монтират тръбите и проводниците на климатика, разполагат с необходимата техника за направата на прецизни отвори, съгласно изискуемите размери. Ако се опитате да направите това сами, съществува риск от сериозно увреждане на стените на помещението. 

Инсталиране на изпарителна бобина

Намотката на изпарителя и/или т.нар. изпарителна бобина се поставя след направата на някои прецизни измервания, за да се гарантира изправността в работата ѝ. В тази връзка, изискуеми са набор от компетенции и техническа обезпеченост за изпълнението на тази стъпка от монтажа на климатика.

Свързване с високо и ниско напрежение

Климатичните устройства изискват да се осъществи 220-волтова връзка между основния ел. панел и кондензатора. Освен към високо напрежение, кондензаторът следва да е свързан и към захранване с ниско напрежение. 

Тук следва да се предвиди и включването на термостата, както и на други по-малки агрегати. Използването на услугите на опитен техник елиминира риска от инциденти вследствие на неправилна експлоатация с високото и ниското електрическо напрежение.

Инсталиране на канализационни тръби

Важно значение за постигане на комфорта в помещенията има хладилният агент (фреона), който трябва да преминава свободно между двете тела на климатика. Правилното инсталиране на канализационните тръби има определящо значение за изпълнението на този процес. От друга страна, канализационните тръби правят връзка с намотката и изпарителя, за да се оттича кондензираната течност в канализацията.

Херметизиране на системата

Херметизиране на цялата климатична система гарантира изправната ѝ работа и високото  ѝ ниво на ефективност. За осъществяването на този процес се използва т.нар вакуум помпа, като процесът трае около трийсетина минути и варира в зависимост от дължината на тръбния път, който следва да бъде обезвъздушен.

Защо не е препоръчително да се предприема самостоятелен монтаж на климатика ?

Макар че с развитието на технологиите процесът по инсталиране на климатичните системи и устройства става все по-улеснен и опростен, самостоятелният монтаж не е препоръчителен. 

Иновациите в проектирането на климатиците имат за цел да оптимизират труда и времето, необходимо за монтажа им. От друга страна, съвременните климатични модули намаляват необходимостта от големи структурни промени в помещенията, за които се инсталират.

Както стана ясно, неправилният монтаж и инсталация могат да доведат до последващи повреди в правилното функциониране на системата. Всички гореописани важни моменти около процедурата по монтаж на климатика изискват професионално съдействие, за да  не се стигне до сериозни проблеми с инсталираните устройства впоследствие.

Не на последно място, следва да сте насяно, че при осъществяване на монтажа на климатика ви от специализиран екип, пестите време. Техниците познават спецификата на този тип дейност отблизо, в комбинация със солидния опит, който имат, времето за монтаж на един климатик е в пъти по-кратко, отколкото ако се опитате да го направите сами.

За да работи климатичната система ефективно във вашия дом, офис, индустриално помещение и т.н., от първостепенно значение е натоварванията за отопление и охлаждане да са точно оценени. 

Обикновено те варират в зависимост от големината на пространствата, които ще се отопляват и/или охлаждат. Ето защо мощността на избрания климатик следва да е съобразена с тези фактори, за да се осигури оптимална работа на устройството. 

Количеството на въздушния поток през пространството също трябва да съответства на капацитета на вентилатора. Не на последно място, тръбопроводите трябва да бъдат с правилния размер, за да се осигури равномерно разпределение на отоплението и охлаждането в киматичираното помещение.

Професионално съдействие от ACTON.bg 

В Termos.bg бихте могли да получите професионално съдействие и съвет както по отношение избора на климатик и климатична система за вашите нужди, така и във връзка  с последващото инсталиране на избраното устройство

Разполагаме с екип от професионалисти, които имат дългогодишен опит в областта на климатизацията. Можете да бъдете сигурни, че доверявайки се на нас ще получите професионално изпълнение на всеки един етап от обслужването на климатичната ви система.