Едноконтурен газов котел

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.

Eдноконтурен газов котел
Едноконтурните модели могат да се използват само за отопление. При инсталации с едноконтурен газов котел се налага допълнително монтиране на бойлер за подгряване на гореща вода. Този тип е подходящ за големи сгради с обособено техническо помещение.

Често задавани въпроси
Как да избера мощността на котела?
💬 Основният параметър при избора на котел е неговата отдавана мощност. Тази мощност трябва да бъде съобразена да покрие топлинните нужди на жилището. За да се определи мощността на котела необходим на дадено жилище, се изчислява отоплителната мощност на всеки отоплителен уред (пример: радиатор) Сумарната мощност на всички отоплителни тела ще определи нужната мощност на котела. За изчисляване на мощността на котела е необходимо да се изготви проект на водната отоплителна инсталация.

Какви са основни правила, за избор на газов котел?
💬 Изберете мощността на котел да съответства на изчислената мощност. Не купувайте котел с по-висока мощност от изчислената по проект.
💬 Запознайте с техническите характеристики на уреда преди покупката.
💬 Определете кои функции са важни за Вас и проверете дали котела притежава тези функции.
💬 Изберете оторизиран инсталатор.

Защо е важна минималната мощност на котела?
💬 Газовите кондензни котли работят в определен диапазон, който се нарича обхват на модулация. Колкото е по-ниска минималната отдавана мощност, толкова котела може да работи по-икономично и прецизно в преходните сезони. Накратко, ако ви трябва много малка отоплителната мощност, при котли с висока минимална мощност, уреда може изобщо да не стартира или да работи при по-висока консумирана мощност.

Къде трябва да се инсталира котела?
💬 Два са основните критерии, които трябва да съобразите при избора на място за монтаж на котела:
1. Отвеждането на отработените газове и притока на пресен въздух. В повечето случаи газовите кондензни котли се монтират с коаксиална коминна система, т.е. две тръби една в друга, като през едната се засмуква пресен въздух за горенето, а през другата се отвеждат отработените газове. Най-често котлите се монтират на външна стена и коминната система преминава директно през стената навън. Възможно е и да се направи коминна система през шахта или други варианти, в зависимост от сградата.
2. Изберете място за монтаж с възможност за отвеждане на конденза от котела в канализацията.

Нужна ли е редовна профилактика?
💬 Препоръчва се да се извършва профилактика на котела и отоплителната инсталация веднъж годишно от компетентни специалисти, занимаващи се с отоплителна техника на газ. Така инсталацията Ви ще работи по-надеждно и могат да се избегнат спирания през отоплителния сезон.