Климатици

Защо климатикът не охлажда?

Защо климатикът не охлажда?

Потребителите на климатични устройства стават все по-взискателни по отношение избора на уред, който да отговаря максимално на търсенето им. Съвременният пазар предлага достъп до множество модели климатици от различни класове. Кой от тях ще изберете е преди всичко въпрос на личен избор, разполагаем бюджет, тип помещение, което ще се климатизира и т.н.  

Независимо от класа климатик, който използвате, в даден момент от експлоатационния му живот се появят различни проблеми. Наличието на проблем с охлаждането е сред често срещаните такива, поради които потребителите търсят съдействие от страна на техници. 

Защо климатикът не охлажда? На този често задаван въпрос предстои да дадем отговорите в следващите редове. 

Въздушният филтър е замърсен

Това е една от най-честите причини, поради които бива нарушена работата на климатика в режим на охлаждане. Филтърът, който се намира във вътрешното тяло, следва да бъде почистван редовно, за да се избегнат този и ред други проблеми, които да нарушат ефективния работен процес на климатика. 

Наличието на прах и мръсотия е в състояние да наруши функцията на термостата на уреда. Това води и до промяна в естествения поток на въздушните маси в каналите на климатичната система. Изпарителната серпентина може да замръзне вследствие на недобре поддържани климатични филтри, а това да блокира преминаването на хладен въздух към вътрешния панел. 

Всички изброени тук проблеми носят потенциален риск от липса на охлаждане, независимо от климатичната система, която използвате. Преди да потърсите съдействие от оторизирани лица, уверете се, че филтърът на климатика е добре почистен. 

Термостатът има нужда от пренастройка

Тук вариантите са два – включили сте грешния работен режим на климатика или термостатът не работи правилно. 

За да отхвърлите първия случай, уверете се, че сте задали правилния работен режим на устройството. За да охлажда, климатикът следва да е в режим “охлаждане”. Тази работна функция най-често бива изобразена с икона на снежинка, визуализираща се на дистанционното и/или върху дисплея на вътрешното тяло.

Във втория случай, когато термостатът не работи правилно, е важно да се убедите, че същият не е изложен на пряка слънчева светлина. Това може да повлияе на неговата функция, респективно да накара климатикът ви да спре да охлажда

Ако сте сигурни, че и това не е проблемът, обърнете се към специализиран сервиз за ремонт на климатици, който да провери работата на вашия уред. 

Ниско ниво на фреон поради теч

Течовете на хладилния агент могат да бъдат предпоставка за появата на проблема липса на охлаждане. Течове най-често се локализират по външното тяло на климатика. В случай че бъде установен такъв, същият следва да бъде поправен. Едва след това се преминава към възстановяване на необходимото ниво на хладилния агент

Процедурата по пълнене на фреон може да бъде осъществена само от специалисти, тъй като те разполагат с необходимите познания и техническа обезпеченост за бързото и безпроблемно възстановяване на работата на вашето устройство. 

Външно запушване на климатика

Вътрешното тяло и външното такова на климатика у дома работят в непрекъснат синхрон. Ако в един от тези компоненти има проблем, той неминуемо ще рефлектира върху цялостната работна ефективност на уреда. 

Запушването на климатика представлява нарушаване на въздушния поток от и към компресора, което води до нарушаване на функционалността му. По тази причина при монтажа на климатика и/или при последващата му употреба е важно да се уверите, че около и в непосредствена близост до външното тяло има достатъчно отстояние (минимум 2-3 м) от други постройки, растения и т.н.

Климатикът охлажда трудно поради пряката му изложеност на слънчева светлина

Съвсем нормално е климатикът ви да не охлажда ефективно помещението, в което е инсталиран, в случай че е позициониран така, че върху него пада пряката слънчева светлина. Ето защо още на етап монтаж специалистите ще ви посъветват къде би било най-удачно да бъде поставен новият ви климатик.

В случай че конструктивните особености на помещението не предполагат възможност същият да бъде позициониран на по-сенчесто място, е препоръчително в горещите летни дни да държите завесите и/или щорите си затворени. Така ще спомогнете за предпазването на климатика от силните слънчеви лъчи през лятото, а и ще охладите дома си много по-ефективно. 

Повреда във въдуховодите на климатичната система

Въздуховодите могат да бъдат повредени поради наличие на вредители, неправилен монтаж на климатика и/или различни видове замърсявания. Повреди от този тип могат да бъдат много сериозни за климатичната система. Те водят до възпрепятстване на естествения пренос на въздух и/или неговото излизане от системата. 

Вследствие на това ще се получи нарушение в разпределението на климатизирания въздух, а оттам ще бъде нарушена и цялостната ефективност на уреда. Оттук идват редица проблеми, в т.ч. повишаване на сметките за електричество и дискомфорт за обитателите на помещението, особено в горещите летни дни. 

При установяване на проблеми от такова естество е препоръчително да се обърнете към оторизиран сервиз за получаване на нужното техническо съдействие.

Вентилаторът не работи

Друг много често срещан проблем, обуславящ липсата на охлаждане на климатика, е неработещият вентилатор. Той може да бъде породен от проблеми с кондензатора. 

Това, което бихте могли да направите сами, е да изключите климатика от електрическото захранване и да се опитате да завъртите перките на вентилатора ръчно. Въртете по посока на часовниковата стрелка. Ако лопатките се въртят свободно, това е почти сигурен индикатор, че имате проблем с кондензатора и ще се наложи неговата смяна и/или ремонт. 

Дори и при твърде горещо време климатикът трябва да се изключва периодично. В случай че не го прави, то вероятно проблемът е неработещият вентилатор. 

Какво да направим, ако климатикът не охлажда?

След като вече знаете кои са най-честите причини, поради които климатикът може да не охлажда ефективно, бихте могли да предприемете и конкретните действия. Както ви стана ясно, в някои от случаите бихте могли да отстраните проблема сами, в други ще ви е нужна специализирана техническа помощ.

За да бъдат предотвратени каквито и да било неудобства от технически характер с експлоатационната ефективност на вашия климатик, осигурявайте редовна профилактика на климатика си. Само по този начин бихте могли да си гарантирате, че климатикът ви ще бъде изправен и ще ви служи безпроблемно дълги години.

В случай че климатикът ви е морално и физически остарял, то би било добре да се замислите за покупката на нов.