Климатици

Защо тече вода от климатика?

Защо тече вода от климатика?

Удобствата, които предлагат съвременните климатични системи, спечелиха голяма част от потребителите на своя страна. Днес все повече домакинства решават да инвестират в удобство, чистота и мултифункционалност по отношение климатизацията на помещенията си, избирайки модерен климатик. 

При употребата на нов електроуред у дома, какъвто е климатикът например, възникват и редица въпроси. Експлоатационният живот на климатика е изключително дълъг, а продължителната му употреба е свързана с редица променливи явления, които съвсем естествено биха били повод за притеснение. 

Течът на вода от климатика, било то от вътрешното или външното му тяло, е един от тези процеси, които може да се считат за притеснителни. Защо тече вода от климатика и кога подобен теч идентифицира проблем с климатичната система? На този важен за мнозина въпрос отговаряме накратко в следващите редове.

Кога течът на вода от климатика е нормално явление?

В климатичната система се извършва хладилен процес, благодарение на който имаме въздушен пренос между вътрешното и външното тяло и обратно. Както вече знаем, в зависимост от това в кой работен режим е поставен климатикът, той може да охлажда или да затопля помещението, в което е инсталиран.

В режим на охлаждане

Има съвсем логична причина, поради която от външното тяло на климатика може да тече вода. В режим на охлаждане в климатичната система се осъществява процес на топлопренос, на който си струва да обърнем внимание.

Фреонът започва да се изпарява от компресора на вътрешното тяло, а кондензираните му па̀ри – от външното. Между температурата на двата топлообменника се получава значителна разлика. 

Да приемем, че температурата на топлообменника на вътрешното тяло е между 5ºC и 16ºC. Когато климатикът “поглъща” топлия въздух от стаята и го пренася до външното тяло, същият преминава през студения топлообменник. Налице е т.нар. кондензационен процес, а изтичащата вода през дренажната тръба е именно кондензирала вода.

В този случай течът на вода от климатика ви е съвсем естествен процес, който не бива да буди каквито и да било притеснения относно функционалността на уреда. 

В режим на отопление

В режим на отопление също има основателна причина да се появи вода от външното тяло на климатика. За този процес е характерно да капе вода не от дренажната тръба, а от самото външно тяло на климатика. Защо и как се случва това? 

При включен режим на отопление изпарителят във вътрешната част на климатика загрява. В същото време температурата на външния изпарител става твърде ниска и когато през него премине студен и влажен въздух, засмукван от перката, по топлообменника се образува скреж (в някои случаи и лед). 

Натрупването на солидно количество скреж възпрепятства свободното навлизане на въздух през изпарителя. Това води до автоматичното преминаване на климатика в режим “дефрост”. 

В този момент вътрешното тяло на климатика спира да функционира, компресорът започва да форсира, като посоката на изпарение и кондензация на фреона се насочва към външния изпарител, за да го размрази. Това предизвиква процес на топене и водата започва да капе под центъра на външното тяло.

Кога течът на вода от климатика е индикатор за проблем с климатичната система?

След като изяснихме случаите, в които течът на вода от вашия климатик е нормално явление, си струва да видим и кога е индикатор за проблем. Такъв е налице, когато течове се появят от вътрешното тяло на климатика, а причините за това явление можем да търсим в няколко основни аспекта. 

Появата на вода в жилището ви, непосредствено до вътрешния климатичен модул, говори за осъществен неправилен монтаж на климатичните модули и недобра нивелация. За да може водата да се оттича правилно, вътрешното тяло следва да е позиционирано в хоризонтална позиция. Дори и леки отклонения от правилното позициониране на модула могат да предизвикат вътрешен теч на вода от климатика.

Другият проблемен момент, отговорен за появата на вода от вътрешното климатично тяло, е наличие на запушен дренажен маркуч, който да се обуславя от някакъв проблем в дренажната система. 

Не на последно място е важно да споменем, че наличието на свръхконденз също може да бъде причина за появата на теч на вода от вътрешния панел на климатика. Свръхкондензът се получава тогава, когато климатикът е в непрекъснат режим на охлаждане и притокът на твърде горещ въздух е интензивен. 

За да бъдат решени всички тези проблеми, свързани с течове на вода от вътрешната част на климатика, препоръчваме винаги да се обръщате към специалисти по климатични системи, както за монтаж на уреда, така и за годишната му техническа поддръжка.