Условия нa гаранционно обслужване

Условия на гаранционно обслужване

Следните термини и условия важат за всички поръчки за резервни части или сервизни дейности, направени през www.acton.bg (САЙТА) от Оторизирания монтажен център (“ОМЦ”) към Актон електроникс ООД (“Актон”) :

1. Общи условия
- Всички поръчки се извършват съгласно формата за заявка на резервни части или сервизна дейност ( " Сервизна заявка " ) . Всички доставки на резервни части се извършват съгласно завената част по номер на резервна част, количество , и по цени , определени в Сервизната заявка , която включва всички приложими стойности за превоз на товари , обработка , застраховане и митнически такси мита. В случай, че “Актон” има основание да вярва , че срока на доставка ще бъде променен спрямо предварително обявяния, “Актон” изпраща незабавно уведомление до “ОМЦ” , като уточнява причината за очакваното забавяне , и прогнозираната дата на доставка.
- За извършване на гаранционно обслужване е задължително сервиз Актон електроникс ООД да получи комплект вътрешно и външно тяло за да извърши диагностика и следремонтен тест на уреда. В случай на изппращане само на единия модул (вътрешен или външен) без изричното съгласие от сервиз “Актон”, гаранционен ремонт няма да бъде извършен.
- “Актон” може да откаже безплатно гаранционно облсужване към “ОМЦ”, в случай че някое от следните условя по отношение на “ОМЦ” са налични :
А. Неплатени фактури към “Актон” в срок и размер, съгласно договорените търговски условия.
Б. Липсва придружаваща документация, че уреда е закупен от "Актон" и подлежи на гаранционно обслужване, съгласно посочения гаранционен срок.
В. Не са спазени техническите изисквания от производителя за минимален тръбен път (минимум 3 м), вакуумиране на системата, използване на захранващ и комуникационен кабел съгласно техническите изисквания. Използане на стари и неправилно оразмерени тръби.
- Приемане на Заявка за сервиз се ограничава изрично до реда и условията , изложени в настоящото споразумение или по друг начин договорени от “Актон” в писмена форма; всички допълнителни или различни условия , предложени или поискани от “ОМЦ”, не се приемат , освен в случай на изрично съгласие в писмена форма от “Актон”.
- При възникване на технически проблем с монтирана от ОМЦ техника, същият е длъжен да извърши диагностика на място на обекта и ако причината подлежи на отстраняване да предприеме за своя сметка коригиращи действия. ОМЦ може потърси и да получи консултация от "Антон" за причините за възникване и възможностите за отстраняване на проблема. Отговорността за гаранционната поддръжка на доставена и монтира от ОМЦ техника към трети лица е изцяло негова и не обвързва по никакъв начин "Антон" с третото лице.

2. Плащане.
В случай на извън гаранционно обслужване “ОМЦ” е длъжен да извърши авансово плащане на заявените стоки и услуги в размер на 50 % от стойността на “Сервизната заявка” след потвърждение за стойността и срока на изпълнение на “Сервизната заявка” от страна на “Актон”. В случай на плащане чрез банков превод , Купувачът трябва да заплати всички свързани такси и разходи произтичащи от превода на пари. След пристигане на поръчаната стока или услуга, “Актон” изпраща уведомление до “ОМЦ”. При извършване на плащане на останалата

3. Гаранции.
А. За продукти в гаранционен срок.
“Актон” декларира, че ще извърши безплатно гаранционно обслужване или доставка на резервни части на продуктите закупени от “Актон” и по реда за извършване на сервизно обслужване посочени в т.1 Общи условия. “Актон” се задължава да извърши гаранционно обслужване в законоустановения срок от 30 дни от датата на посещение на ОМЦ при клиента, но не по-малко от 25 дни от датата на постъпване на уреда в сервиз на “Актон”. В случай на забавяне от страна на “Актон”, същия се задължава да договори нов срок с клиента или да подмени продукта за собствена сметка.

Б. За продукти извън гаранция
При постъпване на “Сервизна заявка” за резервни части извън гаранция, “Актон” изпраща оферта с посочени цена и срок на доставка на резервните части. При потвърждение на офертата от страна на “ОМЦ”, “Актон” изпраща проформа фактура за авансово плащане на 50% от стойността на офертата.
В случай, на ремонт на уред в сервиз на “Актон”, се заплаща авансово диагностика по цени съгласно ценоразписа за сервизни услуги на “Актон”. След извършване на диагностика “Актон” изпраща оферта за цена и срок за извършване на ремонт. При потвърждение на офертата от страна на “ОМЦ”, “Актон” изпраща проформа фактура за авансово плащане на 50% от стойността на офертата.

В. Отказ на гаранция
“Актон” запазва правото да откаже гаранция в следните случаи:
- Монтаж от неоторизирани лица и фирми.
- За продукти, които са били подложени на злоупотреби , небрежност , злополука, необичайно физическо или електрическо напрежение , или други причини , различни от нормалното и предвидената употреба на продуктите
- Неправилен монтаж и/или не извършено вакуумиране на систематаoi
- Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.
- Когато има несъответствие между данните в документите, в самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.
- Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.
- Когато капацитета на изделието не отговаря на обема и вида на помещението, където е монтирано (неправилно оразмеряване).
- За дистанционни управление или механично повредени/наранени части на уреда.


4. Ограничение на отговорността.
“Актон” няма да носи отговорност за каквито и да било загуба на приходи, пропуснати ползи , разходи за осигуряване на заместващи продукти или други косвени , случайни , специални или наказателни щети по вина на “ОМЦ”. “ОМЦ” е длъжен да осигури на “Актон” срок от 25 дни за сервизно гаранционно обслужване на уред. В случай на по-малък срок за гаранционно сервизно обслужване, “Актон” запазва правото за начисляване на такса за експресен сервиз и поръчка на гаранционни части, според ценоразписа за сервизни дейности на “Актон”.

5. Условия на доставка.
Освен ако не е договорено друго в писмена форма от между “Актон” и “ОМЦ” ,
- ОМЦ се съгласява всички извършени доставки на части или продукти от негова страна към “Актон” да се извършват за сметка на “ОМЦ”.
- “Актон” се съгласява всички извършени доставки на части или продукти в гаранция от негова страна към “ОМЦ” да се извършват за сметка на “Актон”.
- “Актон” ще доставя по начин, който смята за най-подходящ. Всички резервни части се доставят стандартна опаковка на производителя .

6. Документи.
Всички извършени сервизни дейности в това число доставка на резервни части се придружават със съответния сервизен протокол, а в случаите на извънгаранционно сервизно обслужване и със съответната фактура.

7. Приемници и правоприемници.
Тези условия трябва са задължителни и влизат в употреба в полза на страните и съответните им правоприемници и разрешени правоприемници.

Количка
Вход в профил

Нямате профил?

Acton.bg използва бисквитки, за да персонализира и подобри Вашето изживяване в сайта. Избирайки бутона “Съгласявам се”, можем да Ви предоставим по-добро изживяване по време на Вашето онлайн пазаруване. Блокирането на определени типове бисквитки ще окаже влияние върху начина, по който Ви доставяме персонализирано съдържание. Ако искате да научите повече, моля, прочетете ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И БИСКВИТКИ.
Любими
0 items Количка
Меню