Бойлери

Енергийна ефективност на електрическите бойлери

Енергийна ефективност на електрическите бойлери

Електрическите уреди са неразделна част от живота на съвременния човек. В същото време, електричеството е ценен ресурс, чието потребление често бива пренебрегвано от крайния потребител. 

Дори не се замисляме, че всеки ден готвим на ток, отопляваме се, грижим се за хигиената си и всичко това, благодарение на удобството, което ни предлагат съвременните електроуреди. 

Доскоро масовият потребител рядко обръщаше внимание на това колко ток харчи старият хладилник, бойлер, печка и т.н. Решението за покупка на енергийно ефективен уред днес е важна и особено полезна от финансова и екологична гледна точка стъпка. 

Тук насочваме вниманието си към един от най-разпространените уреди, използвани у дома – електрическият бойлер. Какво трябва да знаем за неговата електрическа консумация? Как да осигурим възможно най-високи нива на енергийна ефективност, набавяйки си ресурса топла вода? Върху тези въпроси фокусираме вниманието си в следващите редове.

Старият електрически бойлер – защо да го сменим с такъв от по-висок енергиен клас ?

Осигуряването на постоянен достъп до топла вода за ежедневните ни потребителски нужди налага електрическият бойлер да стои в почти непрекъсваем работен процес. Старите бойлери са едни от уредите у дома, чиито характеристики предполагат висок разход на енергия, респективно и по-високи сметки за ток.

Допреди няколко години упоменаването на енергийния клас върху всеки електроуред, в т.ч. и на бойлерите, не бе задължително условие при производството им. В тази връзка, вашият бойлер, а и този на стотици домакинства у нас, вероятно е закупен преди няколко години. 

Покупката е направена без никаква информация относно нивото на енергийната ефективност на електроуреда. Сравняван с коснумацията на хладилник или климатик, разходът на бойлера е значително по-висок.

Когато говорим за конвенционален бойлер, в най-добрия случай той ще попада в енергиен клас C. 

При бойлер капацитет от до 30 л (т.нар. малотиражни бойлери) може да се достигне и до клас А, а при най-модерните съвременни бойлери, характеризиращи се с капацитет от 50 до 150 л – клас B. При този тип уреди все още не можем да говорим за енергиен клас А+++. 

До момента, в който бе въведен единен стандарт, по който всеки производител следва да определи в кой енергиен клас попада произвеждания от него уред. Това направи възможно изборът на електрически бойлер да стане много по-информиран. 

Нарастващият брой покупки на уреди от по-висок енергиен клас допринася за спад в потреблението на електрическа енергия, която става все по-ценен ресурс. 

Да прочетем етикета: какво трябва да знаем за енергийния клас на електрическите бойлери?

Съгласно актуалните европейски разпоредби, всички електроуреди следва да се продават със специален етикет, който показва енергийния клас, в който попадат. 

По отношение измерване на енергийната им ефективност, европейският регулатор разграничава две групи електрически бойлери: 

 • I група – конвенционални електрически бойлери – при тях водата се загрява директно от електрически нагревател.
 • II група – електрически бойлери с индиректно загряване – тази група уреди разполага със специални приспособления за затопляне на водата от външен топлинен източник (печка, котел, слънчев колектор и други). При тях наличието на конвенционален електрически нагревател има помощни функции. 

Енергиен клас

И при двете групи електрически бойлери енергийният клас се отбелязва с букви от от А до G. Специализирани лаборатории, работещи по стандартизирана методика, тестват и определят в кой енергиен клас попада съответният уред.

Енергийният клас на бойлера обаче определя характеристиките на уреда в твърде широки граници. Ето защо, освен на показателя енергиен клас, следва да обърнем внимание и на други такива, изобразени на етикета.

Годишна консумация на електроенергия в kWh

Съгласно промяната в етикетирането, въведена през 2021 г., годишната консумация на електроенергия се изобразява в средата на етикета. На базата на този показател може да бъде измерена приблизителната цена за използваното електричество на годишна база. 

Фиксирана работна температура

Означаван като Tout of the box, този показател дава информация на потребителя за това каква е фиксираната температура на работа. 

При която се осигурява: 

 • най-голяма икономия по време на работа
 • комфорт при работа – осигурено количество топла вода

С други думи, това е температурата, при която се постига най-нисък енергиен разход и осигуреност на топла вода за ежедневните ви нужди. Този показател е фабричен за всеки модел и марка уред в тази категория.

Максимална работна температура

Освен фиксираната температура, производителят посочва и максималната температура, при която бойлерът може да бъде настроен за работа – Tmax. Тя може да бъде различна от Tout of the box, взависимост от избрания модел и марка бойлер.

Количеството топла вода – от какво се влияе? 

Обемът на съдържателя на бойлера е основният показател, по който бихме могли да определим количеството топла вода, който може да ни осигури даден уред. Значение тук има и друг ключов показател – времето, за което се смесва количеството студена вода с наличната топла такава.

Няколко съвета относно експлоатацията на електрическия бойлер, с които да спестим

Наред с избора на нов, по-високо енергийно ефективен бойлер за ежедневните ви нужди, тук обобщаваме няколко експлоатационни съвета, с които да бихте могли да спестите средства.

Те включват следните неща : 

 • Съобразете работата на бойлера с нощната тарифа за електрическа енергия. По този начин можете да намалите значително разхода на електроенергия. Съвременните бойлери са проектирани с отлична изолация, позволяваща им да държат водата топла за дълго време след загряването ѝ.
 • В случай че е възможно, не дръжте бойлера постоянно включен. Факт е, че той разполага с термостат, който се включва и изключва при определени условия, но изключването му при един по-продължителен период, в който няма да ви е нужен, е добър вариант. По този начин се предотвратява и натрупването на котлен камък, който е вреден за всеки уред у дома, работещ с вода.
 • Поне веднъж годишно е добре да източите цялото количесто вода в бойлера. Това ще отстрани натрупалите се седименти, ще улесни преноса на топлина и ще запази ефективността на уреда.
 • По-късите тръби за пренос на водата са по-ефективното решение, когато това е възможно. Късите тръби предполагат по-малка топлозагуба, съответно по-малък разход при затопляне на водата.
 • Доверете се на утвърдена марка бойлер за вашите нужди. Елдом например е сред водещите производители у нас, специализирани в производството на високоефективни бойлери за домакинствата.
 • За домакинските ви нужди, когато не е възможно водата да идва от един източник на топла вода, е препоръчително да се доверите на бързонагряващи (проточни) бойлери, за да спестите.
 • Съобразете капацитета на бойлера спрямо потребностите на вашето домакинство. По-големият бойлер ще генерира излишен разход, по-малкият няма да бъде достатъчно ефективен за нуждите ви.
 • Задавайте оптимална работна температура при работа на бойлера, отново съобразена с индивидуалните ви нужди.

Устойчива тенденция сред производители и потребители по отношение на енергийната ефективност у дома

В последните години се забелязва положителна тенденция в сегмента покупка на нови електроуреди. Предвид високото ниво на потребление, все повече производители се стремят да предложат на клиентите си енергийно ефективни уреди. 

Освен че им предлагат готови решения, те повишават и техническата им култура. Редица клиенти започнаха да четат етикета, осъзнавайки ясно какво стои зад всяка буква и какво значение имат показателите върху сметките им за ток и осигуряването на комфорт. 

Идентифицирали нуждата от нов електроуред по ключов показател – енергийна ефективност, или с други думи – колко харчи, потребителите са склонни да инвестират в покупката на нови и с висок енергиен клас продукти.

Покупката на качествени енергийно ефективни уреди вече не е просто избор, а необходимост. Както по отношение на глобалния аспект във връзка с потреблението на енергиен ресурс, така и във връзка с оптимизирането на личните финансови разходи, покупката на енергийно ефективен бойлер е инвестиция, характеризираща се с бърза възвращаемост.