Термопомпени системи

Плюсове на отоплението с термопомпа

Плюсове на отоплението с термопомпа

Нуждата от качествено отопление у дома формира най-голям дял от разходите на едно домакинство. В тази връзка, търсенето на възможно най-изгодните варианти за отопление през есенно-зимния период има ключово значение за оптимизирането на бюджета.

В последните години у нас се забелязва устойчива тенденция потребителите да заменят конвенционалното отопление на твърдо гориво (дърва и въглища) с екологично енергийни суровини. Често срещани алтернативи за отопление стават пелетите.

Изхождайки от чисто финансовата гледна точка, инвестицията за инсталиране на отоплителна система за пелети не по-голяма от тази, основана на термопомпа. В същото време отоплението с пелети е свързано с нуждата от консумативи и постоянна поддръжка на системата. 

Ето защо, макар и изискващи по-висока първоначална инвестиция, термопомпите остават по-екологичната и енергийно ефективна алтернатива за отопление. 

Плюсове на отоплението с термопомпа

Изхождайки от единния принцип на работа, независимо от различните видове термопомпени системи, в следващите редове фокусираме вниманието си върху плюсовете при инсталирането на съвременни термопомпени системи за отопление. 

Без нуждата от постоянна поддръжка

Инсталирането на термопомпена система за отопление практически е свързано с липса на каквито и да било ангажименти от страна на ползвателите им. Удобството и функционалността на системата се изразяват в натискането на един бутон. 

Контрол по отношение на температурата се осъществява с наличието на термостат, който следи за поддържането на точно определена температура, спрямо комфорта ви у дома. Термопомпените системи от ново поколение разполагат и с интегрирани интелигентни системи, които гарантират лекота, удобство и комфорт по време на употреба. 

По-чист въздух у дома

Другият голям плюс на термопомпите е възможността за филтрация и овлажняване на въздуха, която предоставят. Нерядко във въздуха у дома се наблюдава и формиране на фини прахови частици. Те могат да бъдат особено вредни за хора, диагностицирани с алергии или хронични заболявания на дихателната система. 

Благодарение на функцията за филтриране, можете да се насладите на по-чист и достатъчно влажен въздух у дома. Тази екстра не би била възможна, ако се отоплявате на газ, дърва, въглища или пък пелети, освен ако не използвате допълнителни уреди като въздухопречистватели например.

Комфорт и през лятото

Освен като ефективно средство за отопление, термопомпените системи ефективно се използват и за охлаждане. С инсталирането на термопомпена система практически се възползвате от всички екстри, предлагани от климатичните устройства. 

Успешно контролирате качеството на въздуха и нивото на влажността в климатизираните помещения. Термопомпите не консумират кислорода във въздуха и са напълно безопасни за ползвателите си.

Тук е важно да отбележим, че не всички видове термопомпи имат функцията да охлаждат. Тази функция е приложима за т.нар. реверсивна термопомпа.

Екологично отопление с нисък разход на енергия

За ефективната функция по отопление технологията на термопомпите не предполага наличието на горене. За да се осигури топлинна енергия, термопомпата използва ресурси, директно предлагани от природата – вода, въздух или почва, в зависимост от вида термопомпа. Изчислено е, че близо 80% от произведената топлинна енергия от термопомпите е екологична.

Термопомпата има нужда от електричество за осигуряване работата на компресора и някои други компоненти на системата. Това е изключително ниска консумация на електричество. Термопомпата консумира до 4-5 пъти по-малко електрическа енергия, от който и да е друг електроуред у дома.

Множество приложения

Освен като централно отопление за жилището ви, термопомпата успешно се използва за осигуряване на топла вода и за домакинските ви нужди. Наред с основната отопляваща функция за жилището, термопомпените системи могат да се използват и за отопление на външен или вътрешен басейн.

Работна ефективност дори и при ниски атмосферни температури 

Разпространеното твърдение, че твърде ниските атмосферни температури през зимния период могат да повлияят върху ефективната работа на системата, всъщност е погрешно.  Истината е, че всеки вид термопомпа има съответните функции и компоненти, които да осигурят оптималната ѝ работа, независимо от външните условия.

Термопомпите “въздух-вода” например са оборудвани с допълнителен електрически нагревател. Той има функцията да се активира за определен период от време, за да осигури допълнително подгряване, когато това е необходимо за поддържане на оптималната температура в помещенията. При някои модели термопомпени системи допълнителният нагревателен елемент може да бъде котел например.

Когато температурата навън достигне определен минимум, системата автоматично активира електрическият нагревател (или друг тип нагряващ елемент). Този температурен минимум се нарича “бивалентна точка”. Тя представлява своеобразна граница, при достигането на която да се активира допълнителното подгряване на системата.

Геотермалните помпи (земя-вода), от своя страна, използват като енергиен източник подпочвените води. Предвид това, че се намира под земята, тя поддържа сравнително постоянна температура целогодишно. За разлика от въздушните температури, които могат да варират значително, тази на подземните води рядко може да се повлияе от атмосферните температури навън.

У нас подпочвените води са с температура между 7 и 12°C. Тези нива са напълно подходящи за поддържането на оптимална отоплителна мощ от термопомпената система, независимо от сезона. 

По-добър контрол

Възможността за осъществяване на контрол по отношение на работата на системата е сравнима само с тази на климатика. Вече споменатите задължителни екстри, като термостата, служат за контрол на въздуха. Осигурената функционалност за осъществяване на контрол, посредством мобилно приложение и онлайн достъп, е още едно преимущество за вашия комфорт. 

Безопасност от най-високо ниво

Тук практически липсва горящ огън или загряване на каквито и да било предмети до степени, които да бъдат опасни за живущите. Това ги прави особено подходящи в жилища, в които има малки деца например.

Ниски нива на шум при работа

При първоначалната си поява технологията на термопомпите се основаваше на стари компресори, които издават твърде много шум по време на работа (от около 76 dB за външното тяло). Днес това не е така. Съвременните технологични решения в този аспект предлагат работа при значително ниски нива на шумоотделяне. 

В зависимост от големината и мощността на термопомпата, в режим на отопление, тя достига стойности на шум между 54 и 57 dB на външните модули. Това са стойностите, измерени в непосредствена близост до модула. 

Колкото повече се отдалечаваме от тялото, толкова по-слаб става шумът. С увеличаване на разстоянието, логично, стойностите прогресивно намаляват: на 5 м стига между 35 и 38 dB, а на 10 м – между 29 и 32 dB.

Два са компонентите, които произвеждат най-много шум в термопомпата – вентилаторът и компресорът. Технологията в работата им с годините значително се подобрява. Другите фактори, които влияят върху степента на шум, са начинът на монтаж, звукоизолацията на помещението ви и други. 

Термопомпите са отлични за инсталиране в нови сгради, но не само

Предвид конструктивно-ремонтните дейности, които изисква инсталирането на термопомпена система, те са идеални решения за климатизация на ново жилищно и/или индустриално строителство. 

Биха се вписали идеално при реновиране на стари сгради, както и при инсталирането им в напълно завършени вече постройки. При последните единственият недостатък е, че са свързани с допълнителни разходи за ремонтни дейности.

Важен момент при избора на термопомпа, предвид особеностите на сградата, в която се инсталира, е мощността на уреда. 

Тук определящо значение имат аспекти като: 

  • вида на използваните вътрешни отоплителни (охладителни) тела, част от системата.
  • стойностите на работните температури, на които отоплителните (охладителни) тела са работили до този момент  (ако е използван друг тип локално отопление).
  • наличието и/или липсата на изолация на отопляемото помещение, вкл. вътрешна, външна, прозорци, врати, подове и други, които биха повлияли върху топлозагубите.
  • да се идентифицират и приложат, в случай че е възможно различните видове природни ресурси, в т.ч. подпочвени води, почви, въздух, в качеството им на енергийни ресурси.

Съвременните термопомпени инсталации са компактни

Инсталирането на термопомпена система от типа “земя-вода” изисква наличието на специално техническо помещение. То е подобно на котелните пространства при отопление на твърдо гориво или газ. При редица модели термопомпи, работещи на принципа “въздух-вода” например, такова помещение не се изисква.

Тези условия зависят най-вече от големината на външното тяло на термопомпената система. Днес тенденцията е обемите на уредите да намаляват драстично, с оглед на това да предложат търсената компактност за потребителя.

Вътрешното тяло може да бъде с размерите на обикновен хидробокс или вграден бойлер.  Хидробоксът се монтира на стената, а размерите му са колкото на един кухненски шкаф. Когато монтажът е тип вграден бойлер,  става въпрос за монтаж на пода, като габаритите на тялото са колкото на един средно голям хладилник. 

Какъв е разходът на термопомпата?

За да предаде между 2 и 4 kWh топлинна мощност от източника на енергия към стаите, на термопомпата ѝ е нужен 1 kWh електроенергия. По този начин се осигурява ефективно отопление, равняващо се на между 3 и 5 kWh мощност в отопляемото помещение.

Ако вземем за пример една къща, отопляваща се само чрез електроенергия, а впоследствие  бъде инсталирана термопомпена система, сметките ви за ток ще бъдат намалени със 75%. Това прави отоплението с термопомпа 4 пъти по-евтино, отколкото това с твърдо гориво например.

Различните видове термопомпи и ефективното им приложение

Всеки вид термопомпена система има своите характеристики, които я правят особено подходяща при различните типове помещения, за които се търси климатизация.

Термопомпите “въздух-вода” много наподобяват работата на климатичната система. Имаме налице вътрешно и външно тяло, които са свързани помежду си с хладилна линия. Вътрешното тяло се свързва с наличната инсталация. Този тип термопомпи са подходящи за жилищни апартаменти. 

Геотермалните, от своя страна, са по-подходящи за къщи или пък новостроящи се сгради, тъй като са свързани с наличието на сондаж. В този случай, много по-финансово и технически оправдано би било решение за термопомпена система  “земя-вода”.