Климатици

Как се прави пълна профилактика на климатик?

Как се прави пълна профилактика на климатик?

Както може би се досещате единственият начин да осигурите максимално дълъг експлоатационен живот и ефективен работен процес на своя климатик е като се грижите за него подобаващо. Няма по-ефективен начин да предпазите климатика си от повреда и/или нарушаване на работните му функции от провеждането на регулярна пълна профилактика на устройството.

В следващите редове обръщаме внимание на профилактиката на климатика, като важна част от действията, които трябва да бъдат предприети, за да се осигури поддръжката на климатичната система в отлично техническо състояние.

Пълна профилактика на климатик: какво включва?

Провеждането на пълна профилактика на климатика включва набор от действия, част от които изискват наличието на определени знания и апаратура. Когато говорим за пълна професионална профилактика на климатик, се има предвид осъществяването ѝ от квалифицирани експерти в тази област.

Преди да насочим вниманието ви към конкретните дейности, които включва пълната профилактика, е важно да направим едно уточнение – днес съществуват много и различни модели климатици. 

Предвид това, не бихме могли да обхванем целия набор от действия за извършване на профилактика на климатика. Затова ще се ограничим само до основните дейности, които са приложими за всички видове климатици.

Проверка, почистване, ремонтиране на вътрешен модул на климатика

Обикновено потребителите идентифицират, че има някакъв проблем с климатика им едва когато настъпи нарушение в работните му функции – странен шум, недобро охлаждане/отопление и други. Съвсем логично е тогава да се обърнете към специалист за осъществяване на профилактика и отстраняване на проблема.

Първоначална проверка се прави на вътрешния модул. Най-проблемния елемент тук обикновено са филтрите, които събират прах. За да се избегне натрупването на големи количества от прах, е редно да отстранявате филтрите и да ги почиствате периодично. Освен че затрудняват работата на устройството, непочистените филтри влошават качеството на въздуха в помещенията, в които работят.

Освен филтрите е възможно да има и други части от вътрешното тяло, които да бъдат заменени. Тези действия са в компетенцията само на експерти по климатични системи и устройства и не е препоръчително да се опитвате да се справите с подобни проблеми сами.

Проверка на фреон, почистване, ремонтиране на външен модул на климатика

Възможните проблеми по външното тяло на климатика могат да бъдат много и различни. Такива се появяват вследствие на продължителна експлоатация, неправилен монтаж/демонтаж, извършен от неспециалист и други. Тук се намират няколко тръби, кабели, кондензатор и други конекции. В случай на установяване на повреда във външния модул на климатика, може да се наложи и демонтирането му. 

Следва да се направи проверка на качеството на фреона (хладилен агент), а в някои случаи да се изтегли и напълни отново. Всеки климатик има фабрично изискване за качеството и количеството на хладилния агент. Ако текущото му състояние се различава драстично от фабрично заложените, то качеството на работа на климатика ще е значително влошено. 

Събирането на фреона, както и последващото му зареждане, представлява бавен и прецизен процес, а от това как ще се направи до голяма степен зависи и по-нататъшната работа на климатика. 

Спецификата идва от там, че наличието на въздух по трасето при извличането и зареждането на фреона трябва да бъде премахнато. За целта се използват специална апартура и аксесоари, с които разполага всеки професионален техник. 

Сглобяване и монтаж на външен/вътрешен модул, тестване на климатика 

След като проблемните елементи са заменени, почистени и/или ремонтирани идва и последният етап от процеса по профилактика на климатика – сглобяването и монтажа му. Всеки модул се сглобява поотделно, след което двата модула се свързват – тръбно и електрически.

По гореспоменатата прецизна процедура започва зареждане на климатика с фреон с количеството и качество фреон, препоръчано от производителя. След приключване процеса на зареждане се преминава към направата на тестове на климатика в режим отопление и режим охлаждане. 

Какво можете да направите сами по отношение проверката на климатика си?

Извършването на цялостна професионална профилактика на климатика не се ограничава само в посещение на специалист, отваряне на капака на външен и вътрешен модул, почистване на филтрите и приключване. 

Това са дейности, които бихте могли да осъществите и сами по отношение проверката на климатика и установяване на това има ли, или не нужда от профилактика. Ето какво бихте могли да направите сами по отношение превенцията от повреда на климатика ви.

Редовно проверявайте и поддържайте въздушните филтри чисти

Тази дейност може да бъде осъществявана от всеки собственик на климатик. Следва да отворите предния панел на вътрешния модул, да повдигнете и издърпате въздушните филтри. 

Измиването им става с хладка вода, оставят се да изсъхнат, след което се позиционират отново в кутията на вътрешното тяло. Повтаряйте тази процедура поне 1-2 пъти месечно, а ако климатикът е изложен на изключително интензивно замърсяване, процесът следва да се повтаря с по-голяма честота. 

Следете за нетипични шумове и вибрации, в който и да е от модулите на климатика

Появата на спорадични непознати до този момент шумове от климатика невинаги са повод за притеснение. Когато обаче станат системни, значи е дошло време да се обърнете към специалист за осъществяване на пълна профилактика на климатика. Не чакайте твърде дълго, тъй като проблемите се решават много по-лесно, когато отстраняването им започне отрано.

Следете за нетипични миризми

Появата на различни неприятни миризми в помещенията, в които се използва климатик, също са сигурен индикатор, че нещо в системата може да не е наред. Ако няма адекватна причина такива да се проявят, добре е да се обърнете към специалист за направата на проверка и отстраняване на идентифициран проблем с климатика.

Защо да не правите сами профилактика на климатика си?

Краткият отговор на този въпрос е, защото може да го повредите. Както стана ясно от казаното до тук, за осъществяването на пълна професионална профилактика на климатика са необходими както оборудване и материали, така и технически познания в областта на климатичната техника.

Монтажът, демонтажът и/или опитът за поправка на каквато и да било повреда по климатика, освен че могат да нарушат гаранцията на продукта (когато тя все още е валидна), значително могат да оскъпят последващото отстраняване на повредата.

От вас като собственик на климатик, се изисква наблюдение на работния му процес и навременна реакция при наличие на някое необичайно обстоятелства от гореизброените и/или други. 

Навременната реакция се изразява в това да потърсите специализирани услуги за профилактика и ремонт на климатика, а не да правите това сами и/или доверявайки се “специалисти” със съмнителни знания и компетенции.

Колко често се прави профилактика на климатик?

Препоръчителната честота за осъществяване на пълна профилактика на климатика е веднъж годишно. Най-подходящото време за извършване на профилактика е преди започването на активния работен сезон на климатика. 

Макар че това може да се случва по-често и/или по-рядко, в зависимост от множество фактори като :

  • честота на използване на климатика 
  • местоположение 
  • основен източник на отопление/охлаждане ли е и т.н.

Компаниите, монтирали климатика ви, препоръчва да се обръщате към тях за годишна профилактика на климатика. По този начин се осигурява превенцията от появата на проблеми, които могат да нарушат работната ефективност на устройството, респективно комфорта ви. 

Колкото до цената за годишната профилактика на климатик, тя може да варира в зависимост от фактори като текущо състояние на устройството, мощност и други. Времето за осъществяване на профилактика също може да варира, когато процедурата се осъществява от професионалисти, профилактиката отнема не повече от 90 минути. 

В заключение е важно да отбележим, че пълната профилактика на климатик може да възстанови почти всеки климатик до стойности на работна ефективност максимално близки до фабричните.