Климатици

Кои са най-често срещаните проблеми при климатичните системи?

Кои са най-често срещаните проблеми при климатичните системи?

Използването на климатици е сред най-широко разпространените типове климатични системи за отопление и охлаждане на дома. Поради тази причина климатичната техника е и тази, при използването на която възникват множество въпроси от различен характер. Най-чести са тези по отношение правилната поддръжка и често срещани проблеми при използването им.

С тази статия бихме искали да внесем повече яснота около различните видове проблеми, произходът им и предлагането на евентуални решения за отстраняването им, с оглед осигуряването на правилната работа на климатичната система.

Ниско ниво на фреон

Нивото на хладилния агент, по-известен като фреон, е един от най-често срещаните проблеми във връзка с ефективната работа на климатика. Фреонът е отговорен за правилното регулиране на температурата и влажността на въздуха в помещенията, използващи климатичната система. 

Вследствие на неправилна експлоатация на климатика или наличие на техническа повреда в някой от елементите на климатичната техника, е възможно да се стигне до проблема с изтичане на фреон. 

Ниското ниво на фреон влошава драстично работата на климатика. Обикновено липсата на хладилен агент се компенсира със зареждането на нов. Когато обаче проблемът не е локализиран правилно, той може да се появи отново. Нерядко проблемните места са труднодостъпни и се налага демонтаж и пълна профилактика на климатика от професионален техник. 

Замръзване на изпарителната бобина

Изпарителната бобина е тази част от климатичната система, чиято важна роля е да абсорбира топлината от атмосферния въздух. В нея се съдържа и хладилният агент, който споменахме по-горе. Бобината представлява набор от намотки, чийто непрекъсваем работен процес може да доведе до тяхното замръзване. 

Индикациите, че вашият климатик има проблем с изпарителната бобина могат да бъдат следните: 

  • неефективно отопление/охлаждане 
  • липса на издухване на въздух от вътрешния модул

В случай че се доближите до мястото, където се намира филтъра на вътрешния панел, можете да усетите, че вътрешността е студена.

Проблемът със замръзването на изпарителната бобина може да бъде решен, в случай че включите вентиалтора и спрете режима отопление/охлаждане. Преди това обаче е добре да проверите дали във филтрите не се е натрупал прах, за да не повредите климатика. Другият вариант е да изключите климатичната техника и да изчакате изпарителната бобина да се размрази сама.

В случай че идентифицирате замръзване, в която и да е част на климатичната система по  време на зимния сезон, в никакъв случай не включвайте климатика. Ако нито един от посочените методи не дава резултат, то вероятно проблемът със замръзналата бобина може да бъде отстранен само след консултация с професионалист. 

Замърсени кондензаторни бобини

В случай че климатикът ви включва и изключва често или забележите значителен ръст в сметките си за ток, когато няма логична причина за това, вероятно климатикът има замърсени кондензаторни намотки. 

Основната им роля в климатичната система е да извеждат топлия въздух от помещението. Когато обаче се замърсят, вследствие на продължителната работа на устройството, процесът значително се затруднява. 

Замърсяването на кондензаторните бобини е често срещан проблем в големите градове, предвид високото ниво на замърсяване на въздуха. Замърсяването затруднява въздухопреносната функция на бобините, което води до повишаване на разхода на енергия.  Продължителната работа с непочистени бобини може да доведе до повреда или по-бързото износване на някои части от климатичната система.

Повреда във вентилатора на климатика

Два са основните видове вентилатора в климатиците, чиито функции са изключително важни: 

  • първият вид вентилатори издухва въздуха над изпарителната бобина.
  • вторият вид вентилатори издухва въздуха над кондензатора, намиращ се във външния модул. 

До повреда на който и да е от вентилаторите в климатичната система може да се стигне при повреда на вентилаторен мотор, липса на добро смазване между задвижващите го части, износени ремъци или замърсяване. Проблемът с вентилаторите оказва въздействие върху ефективния въздушен поток на климатика.

Последиците от този проблем могат да навредят на компресора на климатика, което значително да оскъпи ремонта му. Проблемът с вентилатора на външния модул можете да се опитате да отстраните като изключите климатика и  се завъртите перката по посока на часовниковата стрелка. 

Принципно завъртането на перката на свободен ход не би следвало да е лесно, ако завъртането е свободно, проблемът може да касае кондензатора на климатика. 

Течащи канали между вътрешен и външен модул

До неравномерната климатизация на помещенията и повишена сметки за електричество може да се стигне и при наличие на течащи тръби между двата модула. Причината е, че тези тръби осъществяват въздухопреносния процес от и до помещението. 

Каналите за пренос на въздух могат да бъдат повредени, когато работа по монтаж е била некачествена или от износване при продължителна експлоатация. Когато в тях има пролуки, процесът по пренасяне на въздух се нарушава, което понижава и ефективността на климатизацията.

Повреда на термостата

Ако климатикът ви не работи и няма видима причина затова – изгорял предпазител, липса на електрозахранване или прекъсвач, най-вероятно проблемът идва от термостата. Често причината за повреда в термостата е старата или с множество смущения по други причини електроинсталация.

Повреденият термостат е често срещан проблем, но се отстранява сравнително лесно – с покупката на нов и/или повторното му калибриране. За да проверите дали настройките на термостата са правилните, сверете настройките с реалните и тези в упътванията към климатика. Ако проблемът продължава, потърсете професионално съдействие. 

Запушени транспортни тръби/повредена кондензна помпа

Течът на вода от вътрешния модул на климатика може да се прояви вследствие запушени тръби или повреда в кондензната помпа. При всички случаи наличието на подобен проблем изисква навременна реакция, тъй като кондензационния процес е неизбежен при работата на климатичната система. 

Влагата, получена вследствие на конденза, се оттича посредством тръби и контейнер, като процеса завършва в канализационната мрежа. Един от вариантите за справяне с проблема е като почистите дренажната тръба или да проверите за наличието на отвори или запушвания по мрежата. 

Ако проблемът е твърде сериозен – например налагане на подмяна на кондензната помпа и/или смяна на тръби, отново ще се наложи да се обърнете към квалифициран доставчик на услуги за поддръжка и профилактика на климатици. 

Как да предотвратим появата на проблеми в климатичната система?

Има няколко важни, но прости правила, следването на които ви гарантира максимално дълъг експлоатационен живот на климатичната система:

  • Грижете се редовно и грижовно за почистването и/или смяна на въздушните филтри – пренебрегването на този съвет е сред най-честите причини за замърсяване в различните части на климатика.
  • Периодично се уверявайте в изправността на въздушните канали на климатичната система – при идентифициране на течове, пропуквания и други, за които се съмнявате, че бихте могли да отстраните сами, повикайте техник. 
  • Уверете се, че знаете как да настроите правилно термостата на своя климатик – с течение на времето, като всеки друг елемент от климатичната система, термостатът може да се повреди, в този случаи се налага да го замените с нов, за да компенсирате евентуални загуби на енергия и средства. 
  • Почиствайте редовно външния модул на климатика – външната част на климатика е изложена на постоянни замърсявания,  а вследствие на натрупването на мръсотия е възможно да се запушат вентилатори, кондензаторът и други, които да нарушат ефективната му работа; 
  • Осъществявайте редовна пълна профилактика на климатика – при ежегодно извършване на профилактика на климатичната система си гарантирате предотвратяване на повечето от изброените дотук проблеми с климатика. 

Важно е профилактиката да се извършва от оторизирани лица, като най-добре е това да се случва с честота веднъж преди всеки активен сезон: на пролет – за началото на летния сезон и на есен – за началото на зимния отоплителен сезон.

Ако имате нужда от осъществяването на пълна професионална профилактика и поддръжка на климатици, обърнете се към нас. Можем да ви бъдем полезни и при осъществяването на консултация при избор на климатична система, спрямо конкретните ви потребителски изисквания.