Климатици

Какво е BTU при климатиците?

Какво е BTU при климатиците?

Един от критериите, които се считат за основни при избор на климатик, е правилно избраната мощност. Трябва да я съобразите с размерите на помещението, което ще бъде климатизирано. 

При неправилно оразмеряване може да очаквате след това много проблеми. Разделителят на климатика трябва да има капацитет, подходящ  за условията ви на обслужване. В противен случай за уреда ще бъде непосилно да нормализира микроклимата до определена температура и може да се повреди.

Твърде малкият климатик няма да може да стопли или да охлади помещението. Ниската производителност ще доведе до работа на границата на възможностите. Трябва да работи без прекъсване, ще му трябва повече енергия и ще има кратък живот.

От друга страна, климатик с прекалено голяма мощност също няма да бъде комфортен за вас. Понеже проектираната въздушна мощност е за по-голямо помещение, ще усещате неприятно течение, особено ако стаята е малка.

Какво означава BTU?

Добре е да имате представа какво е BTU при климатиците, за да прецените климатик с каква мощност ще ви устрои.

Всъщност BTU е абревиатура на наименованието на британската мерна единица за енергия British Thermal Units. 1 BTU – това е количеството топлина, необходимо за да се повиши температурата на един паунд, с един градус по Фаренхайт 0.56°С, което е 0,45 кг.

В Европа BTU е заменен с джаул (J). 1 BTU е равно на 1.055 джаула. В американския стандарт, както и в Канада и Великобритания, BTU съществува от 1893 г., а от 1956 г. се използва, за да се измери количеството топлина, което е равно на 1055 J (252 г калории).

Като мярка BTU е използвана много често при отоплителните уреди, за да бъде дефинирана възможността на климатиците за отопление. Типичните модели климатична техника, които се предлаган на пазара, притежават мощност, която е приблизително кратна на 1 000 BTU.

Важно е също да знаете, че при означенията BTU и BTU/h има известна разлика. BTU измерва количеството на топлината, независимо от времето ѝ на изразходване, докато с BTU/h се означава колко енергия се изразходва за един час.

Различните производители използват различни системи при означаването на мощността на своите модели. Някои използват BTU и тогава обикновено се говори за 9-ка, 12-ица и др., т.е. 9 000 BTU, 12 000 BTU и т.н.

Други вземат под внимание отдаваната мощност в режим охлаждане като например 3.5 kW, което съответства на климатик с мощност 12 000 BTU. Охладителната мощност се посочва в kW, като стойностите на домакинското оборудване е в диапазон 2-8 kW.

Понякога може да има объркване сред потребителите, тъй като при едни марки например 3.5 kW става 35-ица, а при други – 9-ка. Може някой да очаква например, че климатик 25-ица на една марка може да бъде по-подходящ за голямо помещение от 24-ка на друга. Специалистите съветват за ориентир да служи по-скоро отдаваната мощност.

В повечето случаи цифровото обозначение е стандартизирано в цели числа като 7 000 BTU/h, 12 000 BTU/h и др. за по-голяма практичност и визуализация на дисплея, като маркировката може да започва например така: 7 – 2,10-2,30 kW, 9 – 2,60-2,90 kW  и т.н.

Уредите с по-висок рейтинг имат съответно по-голям капацитет на отопление. Стая с по-малка площ като кубатура ще изисква и по-малко единици BTU за охлаждане или затопляне. Ако помещението има добра изолация, необходимостта от по-високи стойности на BTU е по-малка.

При домовете от ново строителство вероятността изолационната способност да е по-добра е по-голяма. Ако изолацията ви е остаряла, желателно е да я надстроите, с което не само ще подпомогнете работата на уреда, но и ще намалите сметките за електроенергия.

Има също изразена зависимост между BTU и броя на обитателите. В свободно състояние човешкото тяло разсейва топлина в заобикалящата атмосфера от 100 W, а при физическа активност – от 200 W. 

Това е причината да е нужен климатик с повече BTU за охлаждане, а по-малко за затопляне. Ако в помещението ще живеят повече хора, може да съобразите и този факт при избора на мощност. При постоянно обитаване от поне 2 човека, капацитетът на охлаждане изисква поне с 200 W по-мощен климатик.

Не е без значение и изложението на помещението, което ще климатизирате. Ако стаята е северна, тя ще изисква по-голям капацитет, затова за нея трябва да предвидите по-мощен климатик или да инвестирате в изолация и качествена дограма.

Важно е да правите разлика между необходимата мощност за отопление и реално изразходваната от уреда. Климатиците консумират по-малко електричество от 3 до 5 пъти в сравнение с конвенционалните нагреватели, а също са и енергийно ефективни. 

Съвременните климатици обикновено изразходват 0,6-1 kW/h електроенергия за охлаждане или отопление, като това зависи от коефициента на енергийна ефективност.

Как да разберете какъв климатик е необходим за вашето помещение?

Изборът на климатик с мощност, която да е подходяща за помещението ви, зависи не само от площта. Други фактори, играещи важна роля, са например изложението, типа дограма, дали става въпрос за панелна, или тухлена сграда, има ли добра изолация, какъв е броят на използваните електроуреди като телевизори, хладилници, компютри и др.

Правилният размер на един климатик може да разберете, ако знаете каква е кубатурата на вашето помещение. Тя се изчислява, като се умножат последователно дължина по ширина и височина, като се получава число в кубични метри.

Кубатурата на стая, която е с размери 5 м дължина, 4 м ширина и стандартна височина от 2,60 м, след умножаване на стойностите се получава 52 м³ или 3.12 kW. В режим на отопление на климатика му трябва изходяща мощност от 60 W на 1 м³, а за охлаждане на помещението – 50 W. 

Не забравяйте, че трябва да предвидите малко по-голяма мощност, поне 500 W, която е необходима за безпроблемната работа на уреда през зимата.

За стая с площ 52 м³ ще ви трябва климатик, който има изходяща мощност близо 3.6 kW. Това се определя, като се умножи 52 м³ по 60 W. За охлаждането може да постъпите по същия начин, само че ще умножите 52 м³ по 50 W.

Много от компаниите произвеждат устройствата си в съответствие с британската единица BTU, като стандартната стойност за 1000 BTU/h е 293 W.

В техническите документи на климатиците се отразява параметъра, който показва капацитета в хиляди BTU. Началото на самата градация започва от 7, което е еквивалент на 7 000 BTU или на 2100 W.

За стая с площ от 15-20 м² е подходящ модел 7-ца, за площ 20-30 м² – 9-ка или 12-ица и т.н. Обикновено за всеки 10 м² площ е нужна енергия от климатика от 1kW. Иначе производителността няма да бъде достатъчна, за да бъде обхванато цялото пространство на помещението.

Обикновено търговците на климатична техника предоставят на потребителите таблица, в която се показва коя мощност за какъв приблизителен обем на помещение е подходящ. Може да се използва като опция и специалният калкулатор, който ще откриете в интернет.

Как се изчислява изходящата мощност на климатика?

Когато климатикът е инверторен, технологията позволява уредът да може да регулира изходящата си мощност, нужна за отопление или за охлаждане, в зависимост от температурата в стаята.

По-голяма част от компаниите произвеждат климатици тип сплит система с капацитет, който е близко до стандартния 2.0, като може да бъде 2.6 kW, 3.5 kW, 5,3 kW и др.

Ако даден климатик е с мощност 12 000 BTU, разделяме на 3.40, понеже 1 000 BTU са 0.293 kW/h. Получава се изходящата мощност, която е 3.5 kW в случая. 

Като имаме предвид направените по-горе изчисления за стая от 52 м³, това е подходящата мощност за нашия бъдещ климатик. Прибавили сме към 3.12 kW аванс от 500 W и получаваме около 3.5-3.6 kW.

Така според кубатурата може да получите стойности за климатик с мощност 9 000 BTU – 2.5 kW, за 14 000 BTU – 4.2 kW, за 16 000 BTU – 4.5 kW и т.н.

Основната функция на всеки климатик е охлаждащата, затова изборът на подходящ уред се определя предимно от охлаждащия капацитет. А той, както видяхме, зависи от размера на помещението.

Не трябва да бъдат смесвани капацитетът на охлаждане и консумацията на електроенергия, защото са различни параметри. Консумираната енергия е в пъти по-ниска от охлаждащата мощност. 

Например не трябва да се изненадвате, ако климатикът консумира 700 W, а охлаждането му е с мощност 2 kW, защото той работи като хладилника. Фреон извлича топлина от въздуха в стаята и я прехвърля през топлообменника навън.

По-голяма част от климатиците в режим отопление използват 80% от своя капацитет при външни температури от -7°С. Някои могат да работят и при много ниски температури от порядъка на -25°С.

Капацитетът на различните климатици може да ви насочи към най-оптималната им употреба при определени условия. Ако ви трябва климатик за малка стая или офис с по-ниска мощност, рационално решение е изборът на стенен, прозоречен или мобилен модел. Таванен и колонен климатик е добър избор за търговска площ, склад или друго голямо помещение.

Изборът на правилната мощност ще ви осигури качествена климатизация, затова освен площта на помещението, вземете под внимание и всички останали фактори. Дали ще се ориентирате по отдадена мощност в kW, или BTU, няма значение, стига да разчетете правилно техническите характеристики. 

От компетентния ви избор зависи надеждната работа на устройството и икономиите от разходи, които ще направите. Ако изпитвате  затруднение при избора, е добре да се консултирате с професионалист.