Климатици

Причини защо климатикът увеличава потреблението си на електроенергия

Причини защо климатикът увеличава потреблението си на електроенергия

Причината много хора да се доверят на климатиците като средство за охлаждане и отопление е именно тяхната икономичност по отношение на разхода на електроенергия. Няма друг електроуред на пазара, който да предложи толкова високи нива на енергийна ефективност като климатиците от средния и висок клас.

Практиката обаче е показала, че дори употребата на среден и висок клас климатични устройства може да увеличи потреблението на електрическа енергия. Причините за това се коренят главно в неправилна употреба на уреда и влиянието на някои външни фактори – замърсеност на въздуха/помещенията, повреда в работните компоненти, некачествена поддръжка и т.н.

В тази статия обръщаме внимание на този наболял проблем. Фокусираме се върху причините, поради които климатикът увеличава потреблението си на електроенергия и предлагаме конкретните решения за минимизиране на това негативно влияние при употребата им. 

Причини за увеличеното потребление

Нека видим кои са топ 3 причините, които водят до увеличена консумация на енергия при употреба на климатика за отопление и/или охлаждане. 

Нередовно почистване на климатика

Погрешно много потребители отлагат почистването на филтрите на климатика на вътрешното тяло твърде  дълго. Това всъщност води до редица проблеми от финансов и функционален аспект. 

Първият от тях е повишената консумация на на електроенергия, породена най-вече от наличието на прах в климатичната система, което води и до нарушена ефективност на уреда. 

Климатикът днес предлага изключително удобство и комфорт за потребителите. Те обаче не могат да отменят нуждата от осъществяване на редовна грижа за уреда, неминуемо свързана с редовното му почистване. Ефективността на всеки един уред, който е замърсен, бива нарушена, а това води и до по-високи сметки за ток впоследствие.

Нередовна сервизна поддръжка

Климатичните системи представляват сравнително сложни работни системи. За правилната им работа и безпроблемна експлоатация е важно да се погрижат експерти в областта. Ето защо климатиците у дома, в офиса или където и да е подлежат на годишна профилактика.

Много често повишеният разход на електроенергия от страна на климатика е резултат от неправилно функциониращи компоненти в климатичната система. Тези явления невинаги имат видим израз за потребителите – нарушена функционалност и поява на дискомфорт, които да ни дадат ясен сигнал, че нещо с климатика не е наред. 

Изтекла давност на експлоатационния живот на климатика

Последната, но не по важност причина за повишено потребление на ток от климатика, е давностният срок на експлоатационния му живот. Подобно на всеки друг електроуред, използван в съвременното домакинство, климатикът работи отлично до едно определено време.

След няколко години активна работа е съвсем логично функционалността на компресора и всички други компоненти от климатичната система да бъдат нарушени, а ефективността му намалена. Този дефект в системата е резултат от дългогодишната му употреба и в много от случаите не може да бъде отстранен с ремонт.

На пазара днес непрекъснато се появяват нови модели климатични устройства, чиито характеристики вземат превес над по-старите модели. Те предлагат по-високи нива на енергийна ефективност, функционалност и множество екстри, с които по-старите модели няма как да се мерят.

Важно е да отбележим, че новите климатици са и с далеч по-висок енергиен клас от старите си събратя. Това е сигурна предпоставка, че сметките ви за ток ще бъдат оптимизирани, а удобството и комфорта при употребата им – гарантирани. 

Какви мерки да предприемем при увеличено електрическо потребление?

Знаейки потенциалните причини, поради които климатикът ви генерира високи енергийни разходи, можете да предприемете и конкретни стъпки за справянето с тях.

Почиствайте климатика си редовно

Климатичните филтри, намиращи се в панела на вътрешния модул, е важно да бъдат почиствани минимум един-два пъти месечно.

Честотата на почистване зависи от помещението, в което се намира климатикът. Ако климатикът е изложен на твърде високи нива на замърсяване (офис, търговски обекти, индустриални помещения и други), почистването следва да е на по-малки интервали – например веднъж седмично. Обратно – ако помещението не предполага висока запрашеност, оптималната честота за почистване е 1-2 пъти месечно. 

Редовното почистване ще доведе до по-малко потребление на ток, от една страна, а от друга – ще осигури свободно движение на въздуха до вътрешния климатичен модул. Редовното почистване е фактор, който не бива да се пренебрегва, независимо дали климатикът работи в режим на охлаждане през лятото, или в режим на затопляне през зимата. 

Осигурявайте годишна профилактика на климатика

Годишната профилактика е един от най-важните моменти от поддръжката на климатика, който не бива да пропускате. Експертите съветват такава да бъде осъществявана минимум веднъж годишно. Когато бъде идентифициран проблем в работата на климатика, такава следва да бъде извършена своевременно от специалисти по поддръжка на климатични системи. 

Годишната профилактика е добре да става преди началото на активния работен сезон на климатика – най-често това е началото на зимния отоплителен сезон. Годишната профилактика спестява допълнителни средства за ремонт и/или разходи за електроенергия. 

Тя е отговорна и за отлична работна ефективност на уреда за продължителен период от време. По тази причина не пропускайте да осъществявате сервизна поддръжка на климатиците си поне веднъж годишно. Така си гарантирате, че системата ще работи правилно, а разходът на електроенергия ще бъде в оптимални граници.

За осъществяване на профилактика, можете да се обърнете към фирмата, от която сте закупили климатика. Ако тя не предлага такава услуга, потърсете съдействие от друга компания, предлагаща специализирана такава. 

Заменете климатика с нов, когато това е необходимо

Инвестицията в климатик е дългосрочна. Когато купуваме климатик за дома, офиса или друг тип помещение, се предполага, че няма да го използваме за година или две, а за минимум 10 години напред. 

Сред сигурните причини, поради които следва да сменим климатика си с нов, се нарежда и повишеният енергиен разход. Истината е, че всеки стар електроуред у дома би могъл да бъде причина за генерирането на по-високи сметки за ток. Климатикът не прави изключение в това отношение. 

Много често работният процес на климатика не е компрометиран по никакъв начин, а сметките за ток растат. Това е почти сигурен индикатор, че климатикът е стар и не отговаря на прилаганите норми за енергийна ефективност. 

Ако използваният климатик е купуван преди около 10 години например, нужната му енергия за отопление и/или охлаждане ще превишава в пъти стойностите, които са нужни на нов електроуред от този тип. 

Ето защо, ако плащате високи сметки за ток, а климатикът, който използвате, е купуван преди доста време, значи е дошъл моментът да го замените с нов високоенергиен клас климатик.