Климатици

Какво означава “дефрост” при климатиците?

Какво означава “дефрост” при климатиците?

“Дефрост” или “defrost”, откъдето произлиза терминът, преведен от английски език, означава “размразяване”. Съвременните климатични системи са оборудвани с такъв режим на работа, който се използва през зимния отоплителен сезон. Дефростът е функция, която обикновено се стартира автоматично, а това се случва при определени атмосферни условия.

Принципът на работа на дефрост режима е сравнително прост, но преди да навлезем в  детайлите около неговото представяне, си струва да обърнем внимание на един въпрос, предхождащ дефрост функцията. Нека видим как работи климатикът през зимата, за да разберем защо тази функция е толкова важна.  

Как работи климатичната система през зимата? 

Логично е след като има функция “размразяване” да се запитаме защо климатикът замръзва? Тук ще отговорим на този въпрос, запознавайки се малко по-подробно с принципа на работа на климатика през зимата.

Както добре знаете, всяко климатично устройство се състои от вътрешен и външен модул. В режим на отопление външното тяло вкарва въздух отвън, който, преминавайки през системата, се затопля, за да се пренесе в помещението. 

Тук ключова роля има хладилният агент, познат като фреон. Дори и при ниски атмосферни температури, високото налягане, осигурявано от компресора, затопля въздуха, пренасящ се в помещението. 

Разликата между атмосферната температура и външния топлообменник води до образуването на скреж или лед по него. Този заледяващ процес не може да продължава дълго, тъй като ще наруши ефективната работа на машината. Именно в този момент се активира размразяващата функция на климатика или т.нар. “дефрост” режим. 

В какво се изразява работата на режим дефрост на климатика?

Практически дефростът е автоматичен процес на преминаване на устройството в два различни режима на работа – от режим отопление към охлаждане и обратно. Той има за цел да повиши температурата на външния топлообменник, за да се размрази полученият скреж и/или лед по ламелите на модула. 

Автоматичното превключване в режим дефрост става благодарение на наличието на датчик, който следи температурата на външното тяло на климатика. Когато тя стане под 0​​°C, той сигнализира на климатика да мине в друг работен режим. 

В този момент вентилаторът на вътрешното тяло спира да функционира за определен времеви период. Топлината преминава към външното тяло и размразява образувалите се вследствие на конденза лед и скреж. Автоматичното стартиране  на дефрост процеса става както при ниски атмосферни температури, така и при наличието на мъгла.

Видимите признаци, че климатикът ви в момента работи в дефрост режим, варират според модела и марката климатик. Те могат да се изразяват в мигане на определен индикатор, индикации на дисплея на вътрешния модул или дистанционно “df” и други.

Подобни индикации не бива да ви притесняват и още по-малко означават обаждане към сервиза за отстраняване на проблема. Много е важно да не прекъсвате процеса с изключването на климатика. По този начин рискувате да се натрупа много по-голямо количество лед върху външния топлообменник, а това да затрудни последващото му размразяване, а от там и работата му.

Различава ли се дефрост процесът при различните модели климатици? 

Разликата в процеса по размразяване на климатика се изразява най-вече в начините, по които потребителят бива информиран за работата на машината в този режим. При всички случаи обаче всички климатични системи преминават през този етап, когато отопляват дома или офиса ви през зимните месеци.

Времето, в което климатикът се размразява, обикновено трае между 40 и 60 минути. Това не означава, че за цялото това време климатикът ви спира да затопля помещението. 

Напротив, един дефрост цикъл например трае между 5 и 10 минути, след това климатикът изключва дефрост режима и продължава да затопля помещението. Процесът се повтаря няколко пъти през определен период от време, като отново един цикъл трае около 5-10 минути. 

Важно е да отбележим, че има редица фактори, които влияят върху това колко ще трае размразяването. Основните такива са температурата навън и влажността на въздуха, както и използваният модел климатик. Колкото по-ниска е температурата и колкото по-висока е влажността, толкова по-често климатикът ще се нуждае от размразяване.

Честотата на размразяването, от своя страна, гарантира, че външният модул няма да се обледи и няма да наруши комфорта ви при отопление през зимата. Топлината на помещението също има определящо значение – колкото по-топло е, толкова по-бързо външното тяло ще се размрази. 

При проектирането на висококачествени климатици дефрост процесът е значително по-усъвършенстван. Това гарантира по-голяма производителност на устройството, респективно по-малко проблеми през зимата, свързани с ниските температури и влажност навън.

Съществуват ли други начини да спомогнем процеса по размразяване на климатика?

Макар че не са задължителни, следните способстващи методи за размразяване на климатика през зимата могат да бъдат полезни. Имайте предвид, че изборът на висок клас марка и модел устройство ви гарантират отличната му работа, независимо от атмосферните условия.

Методите включват следните съвети : 

  • Включете климатика в режим охлаждане, като зададете температура, малко по-ниска от тази в помещението. Образувалият се лед ще започне да се топи много по-бързо, отколкото ако се чака дефрост режимът да свърши това сам; 
  • В случай че климатикът не се използва твърде дълго време и вследствие на включването си замръзне бързо, използването на топла вода за размразяването му може да помогне. 

Имайте предвид, че това няма да навреди по някакъв начин на последващата му работа. Съвременните климатични системи са проектирани да работят безпроблемно при всякакви метеорологични условия. Ключовите им компоненти са изолирани добре и не могат да се повредят вследствие на твърде високи или твърде ниски температури;

  • Употребата на специални кондензни вани с интегриран в тях нагревател значително може да подобри отвеждането на отделилата се вледствие на дефрост процеса вода, без тя да замръзне отново.

Още няколко съвета как да използваме климатика си през зимата правилно

По презумпция съвременните климатични системи са изключително интелигентни. Влиянието на човешкия фактор се ограничава до там крайният потребител да се наслади максимално на комфорта на използваното устройство. И все пак съществуват утвърдени практики, чрез които бихте могли да удължите живота на климатика си, както и да се възползвате максимално от даденостите му.

Включете климатика през есента и го изключете чак напролет

Често срещаният съвет, че климатикът следва да се включи през есента и да се изключи напролет, всъщност може да ви бъде много полезен. През студените зимни дни климатикът следва да не бъде изключван. Това ще гарантира оптималната му работа, както и процеса по размразяването му, за който говорихме надълго тук. 

Погрешно много потребители са склонни да изключат устройството в периодите на няколкодневно затопляне през зимните месеци. В тези случаи е добре да регулирате температурата, правейки я с няколко градуса по-ниска, вместо да го изключвате. 

Дългите интервали от време на непрекъсната работа ще климатизират равномерно помещението ви и няма да претърпите никакви загуби. По този начин машината ще работи равномерно и ще изразходва значително по-малко количество електроенергия, отколкото ако бъде включвана и изключвана периодично.

Оптимална, а не максимална температура на работа

Редица анализи сочат, че икономията при непрекъснат режим на работа на климатика може да възлезе на между 20% и 30% по-малко електрическа енергия. За да се постигне този ефект, е важно той да не работи на максимална мощност.

Работата на машината при максимална отоплителна мощ предизвиква образуването на по-голямо количество кондензационни пари, което пък ще кара устройството ви по-често да преминава в режим на дефрост.

Оптималната температура следва да е в границите между 23˚С и 25˚С, а когато не сте в отопляемото помещение – между между 19˚С и 20˚С. И в двата основни режима на работа на климатичното устройство клапите на вътрешното тяло следва да са насочени надолу. 

Естественото движение на въздуха в посока отдолу нагоре ще се погрижи за равномерното разпределение на топлия и/или студения въздух в климатизираното помещение.

Моделът и характеристиките на климатика винаги следва да са съобразени с целите ви

С други думи, икономичната работа на един климатик може да бъде гарантирана само ако той е подбран спрямо индивидуалните му характеристики и тези на стаите. Ако климатикът е предназначен за отопление на спалнята ви например, желателно е да не държите вратата отворена с оглед на това да затоплите и съседните помещения.  

Ефектът ще бъде по-скоро негативен – загуба на топлина и по-висок разход на електроенергия, отколкото положителен. Причината е, че климатикът в спалнята ви е избран спрямо кубатурата на точно това помещение. Това важи и за всички други стаи у дома, в които има поставен климатик.

Годишната профилактика и поддръжка като гарант за ефективната работа на климатика

Макар да сте срещали този съвет многократно, нямаше как да го прескочим и този път, предвид важността му за осигуряването на оптимална работа и икономия на уреда ви за климатизация.

Филтрите е важно да бъдат чисти по всяко време на годината, за да се осигури безпроблемното циркулиране на въздуха през системата и в двете посоки. Замърсените филтри ограничават свободното преминаване на въздушните маси между двата топлообменника и водят до увеличена консумация на електричество.

От друга страна, замърсяванията по филтрите влияят и на здравето на обитателите на помещението – мръсотията ще се разнася с въздухопотока през цялото време, докато климатикът работи. Това може да предизвика обостряне симптоматиката на хората с проблеми на дихателната система и да доведе до дискомфорт.

На последно, но не по важност място, трябва да споменем и годишната профилактика на климатичното устройство. Тя е изключително важна, както за почистването на труднодостъпните елементи в климатичната система, така и за навременното идентифициране на проблеми с някои от компонентите на климатика.