Грижа за въздуха

Смог: Факти, последици и предпазни мерки

Смогът е екологично замърсяване, което може да навреди на дихателните пътища.

СМОГЪТ Е СЕРИОЗЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО. ЩЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА СМОГ, ВИДОВЕТЕ СМОГ И ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ЗДРАВЕТО. КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИВ В ЕЖЕДНЕВИЕТО.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Как се обазува смог
 • Смог от горските пожари
 • Видове смог
 • Мокър смог
 • Фотохимичен (сух) смог от типа Лос Анджелис
 • Вулканичен смог
 • Леден смог
 • Частици PM2.5 и PM10
 • Въздействието на смога върху околната среда
 • Как да се справим със смога?

Смогът е смес от дим, мъгла и замърсители. Този термин от английски произход („smog”) е сливане на двете английски думи „smoke” и „fog” – „дим” и „мъгла”. Тази дума е използвана за първи път в Лондон в началото на 1900 г., за да опише екологичната ситуация в града.

Според няколко източника терминът е използван за първи път от д-р Хенри Антоан дьо Во. Ученият описва един вид смог – комбинация от дим и серен диоксид, резултат от активното използване на въглища за отопление на домовете и бизнеса в Англия.

В наши дни смогът е разпространен не само във Великобритания, но и в много други индустриализирани страни. Как възниква това опасно явление, какви са неговите видове и отрицателни последици? Нека да разберем.

Как се образува смог

Как се образува смог
Как се образува смог

Причините за образуването на смог могат да бъдат следните:

 • природни и торфени пожари;
 • изгорели газове на автомобили;
 • дейности на електроцентрали и фабрики;
 • изгаряне на въглища;
 • тютюнопушенето;
 • вредни изпарения от много потребителски продукти, включително химически разтворители, багрила или дори спрей за коса.

Когато слънчевата светлина и топлината реагират с вредни газове и частици в атмосферата, тогава възниква вредна мъгла.

Основните случаи на смог често са свързани с тежък трафик, висока температура на въздуха, слънчева светлина и спокойно време. И така, ниската скорост на вятъра позволява смогът да се застоява в определена зона. Застояването на въздуха може да допринесе и за температурната инверсия, при която топъл въздух в близост до повърхността на земята и всички замърсители в нея са блокирани от „капак“ на студен въздух.

Освен други вредни вещества и газове, смогът съдържа въглероден оксид, който ние познаваме като въглероден окис. Не се забелязва за нас, тъй като няма миризма или цвят, но задушаващият му ефект може значително да повлияе на здравето и дори да доведе до смърт.

Смог от горски пожари

Смогът, образуван в резултат на природни пожари е опасен, тъй като при изгарянето в атмосферата се отделя голямо количество въглероден окис. Този газ е безцветен и без мирис, но е токсичен за всички живи същества.

Горещото лято в България и умишлените горски палежи, провокират образуването на смог в големите градове в съседните региони. Поради мъгла и спокойно време, гражданите не виждат ясно синьо небе. По неофициална информация основните причинители на горски пожари са хора.

Видове смог

Познати са най-малко четири разновидности на смог: серен, фотохимичен,, вулканичен и леден.

Влажен смог от типа Лондон

Влажен смог от типа Лондон
Влажен смог от типа Лондон

Този тип се нарича още серен. Той е резултат от висока концентрация на серни оксиди във въздуха и се дължи на използването на серосъдържащи горива, по-специално въглища. Опасността от този тип се усложнява от високата концентрация на суспендирани частици във въздуха.

Един от най-сериозните инциденти, свързани с този тип, се случва в Лондон през 1952 година. Въглищата, които по това време активно се използват от за отопление, съдържат сяра, която увеличава количеството  серен диоксид във въздуха. Увеличават се и замърсяванията от изгорели газови от автомобили и дейностите на електроцентралите, работещи на въглища

„Големият смог“, надвиснал над града, бил толкова гъст, че пречил на движението на автомобили. Общественият транспорт и линейките спрират да работят. Мъглата прониква в помещенията. Много културни събития и прожекции на филми са отменени в Лондон: поради плътната завеса сцената и екранът не се виждат. Градски смог отнема живота на повече от 12 хиляди души; повече от 100 хиляди се разболяват от респираторни заболявания. Подобен смог надвисва над София през зимата на 2018 г., когато високата влажност, липсата на вятър и замърсяването от автомобили и твърдо гориво създават смог за повече от седмица.

Фотохимичен (сух) смог от типа Лос Анджелис

Фотохимичен (сух) смог от типа Лос Анджелис
Фотохимичен (сух) смог от типа Лос Анджелис

Фотохимичният или бял смог е най-често срещаният тип до момента. Образува се при взаимодействието на няколко вещества:

 • Азотни оксиди. Те се формират по време на изгарянето на гориво поради дейността на ТЕЦ, металургията и други области на промишленото производство. Също така появата на азотни оксиди се влияе от отработените газове. Минималните последици от тези съединения са дразнене на очите и носоглътката и задух.
 • Озон. Озонът е един от основните фактори, влияещи върху образуването на фотохимичен смог, и въпреки че е полезно химическо вещество в горната атмосфера, което ни предпазва от слънчева радиация, в долните слоеве е замърсител, който може да бъде вреден за човешкото здраве.
 • Суспендирани частици PM2.5. Това са най-малките частици прах, сажди, пепел и други замърсявания, които не можем да видим с просто око. PM2.5 е много опасен за човешкото здраве: съкращават продължителността на живота, свързват се с рак на белите дробове и заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система. За щастие, сега има HEPA филтри, които блокират влизането на тези частици в стаята.
 • Летливи органични съединения. Това са двойки бои, разтворители, бензин и други токсични вещества.

Фотохимичният смог е аерозол, който възниква, когато слънчевата светлина засяга азотни оксиди, въглеводороди и летливи органични съединения, които могат да бъдат открити в отработените газове и емисиите от централи и електроцентрали. В резултат смогът има светлокафяв цвят.

За разлика от Лондон, този тип се нарича Лос Анджелис – защото в града на ангелите милиони автомобили отделят повече от хиляда тона азотни оксиди на ден.

Вулканичен смог

Вулканичен смог
Вулканичен смог

Вулканичният смог е вид, който се образува в атмосферата в резултат на вулканично изригване. Вредните газове и частици се отделят от отдушника и реагират със слънчева светлина и кислород. Някои химикали във вулканичния смог могат да навредят на хората, животните и растенията. Хората могат да имат проблеми с дишането, дразнене на лигавиците и болки в гърлото. Този тип е характерен за страни, на чиято територия има действащи вулкани, например Хавайските острови.

Леден смог

Леден смог
Леден смог

Този вид се среща в природата много по-рядко от другите.

Метеорологичните условия, допринасящи за образуването на леден смог, са следните:

 • много ниска температура на въздуха;
 • липса на вятър;
 • висока влажност.

При такава аномалия на времто във въздуха се образуват малки ледени кристали, а всички замърсители са прикрепени към тях. Комбинацията от ледени кристали и частици от вредни вещества образува гъста мъгла, която се отразява негативно на кръвообращението и дихателната система.

Частици PM2.5 и PM10

Частици PM2.5 и PM10
Частици PM2.5 и PM10

Смогът, включително от горските пожари, освен въглеродния окис е опасен с високо съдържание на ултра фини частици PM2.5 и PM10.

Тези частици са толкова малки и леки, че не се утаяват под въздействието на гравитацията върху повърхността, а се намират във въздуха, вдишвайки се от живи същества, свободно достигат до белите дробове и навлизат в кръвообращението. Според Световната здравна организация (СЗО) излагането на опасни частици в дългосрочен план може да причини развитие на респираторни, сърдечно-съдови заболявания и рак на белите дробове.

Въздействието на смога върху околната среда

Смогът не само може да намали видимостта, но също така има отрицателен ефект върху здравето. Ефектите от въздействието му върху човешкото здраве варират от незначителни дразнения на очите и носоглътката до потенциално фатални заболявания, като рак на белия дроб. Силата на тези последици зависи от продължителността на мъглата, нейната плътност, концентрация и ниво на опасност на веществата, които съдържа. Смогът може да причини или да влоши заболявания като астма , емфизем, хроничен бронхит и др. Освен това намалява устойчивостта към настинки и белодробни инфекции.

Четири групи хора са особено чувствителни към смог:

 • Деца. Активните деца, прекарващи много време на открито, са изложени на най-голям риск от излагане на смес от дим и мъгла. Проучванията в Лондон също показват, че оцелелите от смог са по-склонни да развият астма и други респираторни заболявания.
 • Възрастнит, които прекарват много време на открито. Здравите възрастни на всяка възраст, които ходят много, играят спорт или работят на открито, се считат за по-предразположени към здравословни проблеми от смога.
 • Хората с респираторни заболявания. Хората с астма или други хронични респираторни заболявания са по-чувствителни и уязвими към въздействието на замърсителите. По правило те започват да изпитват неблагоприятни ефекти по-рано и при по-ниско ниво на експозиция от останалите.
 • Хора с повишена чувствителност. Всеки човек е индивидуален, така че някои здрави хора са по-чувствителни към озона и други газове и частици в смог, отколкото други, и могат да понесат по-неблагоприятни последици за здравето.

Ефектите от смог обаче не се ограничават до ефектите върху човешкото здраве. Учените твърдят, че той засяга и растенията и животните. Известно е също, че мъглата причинява корозия на сгради и превозни средства. Озонът в смог също има отрицателен ефект: инхибира растежа на растенията и уврежда културите и горите.

Как да се справим със смог?

Как да се справим със смог?
Как да се справим със смог?

Смогът е един от най-важните екологични проблеми в много страни, поради което държавите създават закони и системи за мониторинг, насочени към проследяване и намаляване на злощастната мъгла. Някои от законите включват ограничения за това какви химикали дадено предприятие може да изпуска в атмосферата, някои определят максимално допустимата концентрация на вещество във въздуха.

Всеки може да допринесе за предотвратяване на смог:

 • Трябва да ходите повече, да карате колело или да използвате обществен транспорт, когато е възможно.
 • По-добре е автомобилът да се зарежда рано сутрин или през нощта, когато навън все още е студено: това предотвратява нагряването на бензиновите пари и образуването на озон.
 • Ако възнамерявате да бъдете на открито, стойте далеч от райони, които са основни източници на замърсяване, като магистрали и фабрики.
 • За да предпазите себе си и семейството си от въздействието на замърсители, обърнете внимание на климатичната технология с филтрация на въздуха. Например, климатиците с активна филтрация и пречистване на въздуха, могат значително да ви предпазят от замърсяванията на външния въздух. В случай, че вече имате климатична система без пречистващи филтри, по-често измивайте праховите филтри или помислете за покупката на въздухопречиствател.
 • Избягвайте продукти (бои, разтворители и др.) С високо съдържание на летливи органични съединения.
 • Вместо газови уреди си струва да използвате електрически.

Вижте още: Как пречиства въздуха Плазмаклъстер технологията.