Климатици

Какви функции има климатикът?

Какви функции има климатикът?

Съвременният пазар предлага богат избор между множество модели и марки климатици, всеки от които притежава една или няколко спомагателни функции едновременно. Когато ви се налага да вземете решение на кой от моделите да се спрете, за да направите най-добрия избор, е добре да се запознавате в детайли с всяка от неговите функции. 

Тук ще се фокусираме върху някои основни функционалности на климатика, отвъд стандартните за този тип устройства. Представените тук екстри не са обвързани с конкретни марки и модели климатици, а по-скоро дават представа за целия набор от функционалности, предлаган от съвременните климатични устройства.

Преди да продължим е важно да отбележим, че някои функции могат да бъдат назовавани с различни имена, в зависимост от конкретния производител. Нека да разгледаме най-популярните сред тях. 

Автоматично управление на въздушния поток

Почти всички по-нови модели климатици разполагат със система за разпределение на въздушния поток. При едни модели тя е по-прецизна, при други – не чак толкова. По-интелигентните системи за разпределение на въздуха следят движението на хората в помещението и въз основа на него разпредлят въздушните потоци.

Автоматичното управление на въздушната струя има за цел да предостави максимален комфорт на живущите. Когато въздухът не се разпределя правилно, т.е. той е еднопосочен, съществува риск от схващания, настинка и поява на други здравословни проблеми. 

Неправилно разределящият се въздух би могъл да повлияе и върху неравномерната климатизация на помещението. Дадени участъци от стаята могат да бъдат твърде хладни или затоплени за сметка на други.

Режими на работа – икономичен или пълна мощност

Подобно на гореспоменатата функция, режимите на работа на климатикът са другата ключова функционалност, която предлагат съвременните климатици. Обикновено работните режими са два – пълна работна мощност и икономичен работен режим.

При пълна работна мощност температурата може да се променяна много бързо, без оглед на това дали климатикът работи в охлаждащ, или отопляващ режим. 

Икономичният режим, от своя страна, има за цел да минимизира потреблението на електричество, като за целта се включат набор от елементи, сензори, функционалности и други, които  осигуряват оптимална работа на устройството за достигане на определена работна температура.

Нощен работен режим

Нощният режим на работа, известен още като режим “сън”, е особено удобен, когато използвате климатик в спалнята си и/или в друга стая у дома, в която се спи. Режим “сън” е изключително интелигентна система, която проследява естествения ритъм на съня ви, като осигурява оптимален комфорт, поддържайки правилната температура в помещението напълно самостоятелно.

В този ред на мисли, често срещана функционалност при климатиците е таймерът. Посредством него може да бъде създаден работен график на климатика кога на каква температура да работи. Това е изключително полезна опция, която освен удобство и комфорт оптимизира и разходите ви за електричество. 

Интелигентни сензори 

Известни още като “интелигентно око”, този тип сензори, с които са оборудвани моделите от високия клас климатици, имат комплексно влияние върху ефективността и удобството на обитателите на помещението. Освен че спомагат за насочване на въздушната струя не директно към хората, а към другите краища на помещението равномерно, те имат и ред други функции.

Те могат да отчитат качеството на въздуха и при нужда от неговото овлажняване и/или пречистване да активизират съответната функция на климатика. 

При всички случаи с интеграцията им в климатиците от ново поколение се цели подобряване на живота на съвременния човек, който става все по-взискателен към потребяваните от него електроуреди у дома.

Дефрост режим

За дефрост режима на работа на климатика сме говорили неведнъж в блога на Termos.bg, но това е една от основните функции, които си струва да споменем. Когато температурите навън станат твърде ниски, не е изключено външното тяло на климатика да замръзне. 

За да не се стига до трайни последствия за ефективната работа и осигурявания комфорт от страна на устройството ви, в този момент автоматично се включва режим дефрост. Благодарение на него се осигурява периодичното размразяване на външното тяло.

Влагоабсорбация и овлажняване на въздуха

Проблемът с влажния или твърде сух въздух е особено актуален в наши дни, когато замърсеният въздух навън става причина за развитието на редица болести с хроничен характер. Със сухотата и влажността на въздуха се сблъскват много домакинства днес, независимо от уреда, с който са избрали да се отопляват.

В режим “изсушаване на въздуха” климатикът задейства вентилатор, който да спомогне за намаляване на влагата, но без да променя работната температура на устройството. В режим “овлажняване на въздуха” специални сензори индикират проблема и осигуряват търсенето качество на въздуха посредством правилния работен режим на климатика.

Автоматичен рестарт 

Това е другата много полезна функционалност, с която разполагат все повече модели климатици, а и ред други електроуреди, използвани в съвременното домакинство. Тя се задейства при колебания в нивото на електричество в използваната електрическа мрежа, при евентуално спиране на подаваното електричество и други.

Автоматичният рестарт има за цел да включи климатика веднага след като електроподаването бъде възстановено и/или стабилизирано. Освен това предпазва уреда от повреди при токови удари. В крайна сметка, дори и след прекъсване на работа, климатикът стартира и отново се завръща към настройките, зададени му преди изключването му. 

Функция “тих режим”

При стандартни работни стойности днешните климатици се характеризират със стойности на шумoотделяне между 19-21 dB. При наличие на функцията “тих режим” климатикът ви може да намали тези стойности до 3 dB, правейки го практически безшумен.

Самопочистваща функция

Тази функция е интелигентна, но далеч не премахва нуждата от редовното почистване на филтрите на климатика, както и провеждането годишна профилактика на двете тела на устройството. 

Функцията самопочистване се изразява в стартирането на вътрешен вентилатор, когато климатикът бъде изключен, чиято роля е да предотврати задържането на влага и последващото развитие на плесени. Освен че си грижи за чистотата на уреда, тази функция влияе и върху качеството на въздуха в помещението. 

Филтри за повишаване качеството на въздуха

Днешните климатични системи могат да бъдат оборудвани с един или няколко от филтриращите системи, които предстои да разгледаме по-детайлно. Те имат ключово значение за повишаване качеството на въздуха, който дишате у дома

Стандартни прахови филтри

Този тип филтри са добре познати на всички, ползващи климатик в дома си. Става въпрос за този елемент от устройството на климатика, които се почистват регулярно от събралите се в него прахови частици. 

Праховите филтри имат за цел да предпазят вътрешното тяло на климатика от замърсяване, което може да доведе до нарушаване на работната му ефективност. От друга страна, те осигуряват и по-добър въздушен поток. 

Йонни филтри

Този тип филтри генерират полезните за човешкото тяло отрицателни йони, които биват унищожени при продължителната работата на климатика. Ролята на йоните от този тип е да абсорбират неприятноте миризми, осигурявайки по-високо качество на въздуха. Такива филтри са инсталирани в повечето климатични системи от ново поколение. 

Кахетинови филтри

Осигуряват високо ниво на пречистване на въздуха. Кахетиновите филтри са отговорни за защитата на организма от болестотворни вирусни и бактериални инфекции. Те разрушават клетъчната им сетна, което намалява способността им да се закрепят за наличните в човешкото тяло клетки и да причиняват развитие на заболявания. Изчислено е, че те осигуряват защита до 98%. 

Карбонови филтри

Те осигуряват високи нива на абсорбция на неприятните миризми, генерирани в помещението – такива от цигарен дим, от домашни любимци, при готвене и други. Подмяната на карбоновите филтри  се препоръчва на всеки 3-4 месеца активна употреба. 

Плазмени филтри

Много наподобява функционалността на йонния филтър, с тази разлика че той създава силно електрично поле. Около него въздухът се формира като плазма и е способен да унищожи всякакъв тип бактерии, преминали през него. 

Според проучвания, климатиците, проектирани с плазмени филтри, вместо със стандартните йонизиращи такива, са по-добри от гледна точка на осигуряваното качество на въздуха.

Възможност за Wi-Fi управление

Тенденцията все повече от употребяваните домашни електроуреди да бъдат смарт няма как да подмине и индустрията с производство на климатици. 

С Wi-Fi свързаност бихте могли да контролирате устройството си, дори когато не сте у дома, а в офиса или на път за вкъщи. Контролът обикновено се осъществява посредством специално разработена апликация за смартфона ви. Контролът на климатикаът ви е на един клик разстояние. 

Функция за самодиагностика

Характерна е за повечето нови модели климатици от високия сегмент. Когато системата идентифицира наличието на проблем с работата от каквото и да било естество, върху дисплея на дистанционното или на устройството се появява съответната индикация. 

Обикновено индикацията се състои от сервизен код и/или тематичен елемент (фигура/изображение), която показва какъв е проблемът. 

Значението на всички сервизни кодове и фигури, които индикират наличието на проблеми в работата на климатика, са подробно описани в ръководството за употреба към него. 

Обикновено там са описани възможните причинители и действия за отстраняването на появилия се проблем. В някои случай бихте могли да ги отстраните и сами, при други е нужно да се обърнете към сертифициран сервиз. 

На финала

Обобщихме топ функциите, които съвремнните климатични устройства биха могли да предложат на масовия потребител. Предвид непрекъсваемия ход на развитие в областта на технологиите, много от тях ще изчезнат за сметка на по-усъвършенствани от тях. Това, разбира се, се прави с оглед осигуряване на високи нива на удобство при употребата им днес.

Масовият потребител днес има достъп до широк асортимент от марки и модели климатици, всеки от които предлага определен набор от функции, между които да избирате. Независимо на какъв модел климатик ще се спрете, трябва да предвидите кои функционалности са важни за вас, за да направите най-правилния избор.