Термопомпени системи

Термопомпи въздух-вода. Част 1

Термопомпи въздух-вода. Част 1

Термопомпите въздух-вода бързо се превръщат в избраната система за отопление на ново жилище и често се залагат предварително в новите енергоспестяващи домове. В Термос, често се налага да консултираме клиенти още в процеса на проектиране и бюджетиране на нов дом, относно комфорта, ефективността и етапите на изграждане на отоплителната система с термопомпена инсталация тип въздух-вода. Предоставяме цялата информация, която е необходима, за да се вземе информирано решение, което отговаря на заложения бюджет и изисквания. Установихме, че клиентът вижда безспорните предимства на термопомпата въздух-вода, комфорта, достъпността, ефективността, икономиите на разходи и тн.

Принцип на работа на термопомпите

Принцип на работа на термопомпите

Термопомпите въздух-вода извличат енергия от външния въздух, като я отдават към вътрешно тяло с воден топлообменник. Затоплената вода, преминава в инсталацията, като се разпределя в отоплителните устройства. За отоплителна инсталация може да се използва, както подово отопление, така и радиатори или конвектори. Разликата е че конвекторите могат да се ползват и за охлаждане през лятото. 

Най-комфортното и ефективно изпълнение на инсталацията е с подово отопление. Разпределянето на топлината по цялата площ на помещенията, намалява зонирането на топли и студени зони в помещението. А поради по-ниската температура на топлоносителя (водата в инсталацията), се постигат по-висока ефективност в работата на системата.

Видове термопомпи въздух-вода

В зависимост от температура на водата, която загряват, термопомпите се делят на нискотемпературни и високотемпературни.

  • Високотемпературните модели са подходящи за подмяна на котел към инсталация със стари тръби с голям дебит и чугунени или стоманени радиатори.
  • Нискотемпературните системи се използват в ново строителство с подово отопление, конвектори, алуминиеви или стоманени радиатори.

Високотемпературни системи

Термопомпи въздух-вода. Част 1

Високотемпературната система може перфектно да замени традиционния котел и да се свърже към съществуващата тръбна разводка. Следователно високотемпературната система е идеалното решение за отопление и топла вода за проекти за модернизиране или обновяване. Диапазонът на термопомпите с висока температура е уникален с това, че извежда гореща вода при много по-висока температура от стандартните термопомпи. Използва двустъпална система за затопляне на топлоносителя, за да повиши температурата на изходната вода до около 80°C. Тази система може да се използва заедно със съществуващи стоманени или чугунени радиатори, проектирани при температура на водата от 70°C до 80°C, така че няма нужда да се заменят радиаторите! Състои се от външно тяло, вътрешен хидробокс с интегриран втори компресор на фреон R134a и бойлер за гореща вода (опция). Предлагат се с опция за връзка към соларна инсталация за БГВ. 

Нискотемпературни системи

Този тип системи загравят водата до 60-65°C, което ги прави идеални за инсталациите от нов тип, с алуминиева радиатори, водни конвектори или подово отопление. За разлика от високотемпературни системи, в хидробокса (вътрешното тяло) няма интегриран втори компресор, който да дозагрява водата до 80°C. 

Този тип системи се делят на два вида – сплит система (вътрешно и външно тяло) и моноблок (външно тяло с интегрирана водна част).

Термопомпи въздух-вода. Част 1

Сплит системите са по-евфективни и гъвкави, предвид, че водата в системата се подгрява в жилището. Този вид термопомпи въздух-вода е най-разпространен и предлага най-много възможности за отопление, охлаждане, топла вода и комбинация със соларна инсталация. Как работи инсталация с нискотемпературна термопомпа и подово отопление. Този тип системи могат да работят или за отоплителната инсталация или за БГВ, но не и едновременно, тоест докато затопля водата в бойлера, системата не работи за отопление на дома. При термопомпите въздух-вода (климатична инсталация) това може да е проблем, но системите въздух-вода са интертни и въпреки, че външното тяло не подава топлина към отоплителните тела, топлата вода в инсталацията циркулира и помещението дълго се затопля. Когато предвиждате водосъдържател с голям обем, може да е необходимо по-дълго време за затопляне на големия обем вода в бойлера и отоплителната инсталация да има нужда от помощ. В този момент се включва допълнителният електрически нагревател или допълнителния буферен съд подава необходимата мощност. 

Избора на инсталация и нейното изпълнение е също токова важен, колкото и избора на подходящата мощност, производител и характеристики на термопомпата. При системите с подово отопление е изключително важно да се дефинира типа настилка, който се предвижда за всяко помещение. Относно типовете подова настилка, качества на топлопроводимост и реакция на настилките спрямо температурата на пода, прочетете в Част II.